Skip to main content

Ledere for plan og bygg avviste at ansatt har fått fordelsbehandling

Kontrollutvalget hadde møte mandag: Fra venstre: Nina Ekren Holmen (H), Erling Bergsaker (V), Ellen Lysne (V) og leder Børre Pettersen (Ap).

Foto: KJETIL OLSEN VETHE

Direktør Per Morstad la imidlertid til et klart «men» da han forklarte seg for politikerne i kontrollutvalget.

Ulike arkitekter, samt en eiendomsmegler, i Asker har ved to anledninger, i Budstikka, gitt uttrykk for at en ansatt i plan og bygg ble fordelsbehandlet da vedkommende og ektefellen søkte om ombygging av underetasjen i huset.

– Her er det mye som kan tyde på at kjøkkengodkjenningen ikke skulle vært gitt ut fra kommunens egen definisjon av selvstendig boenhet, sa arkitekt Arild Eikaas i januar.

– Det er beskrevet et kjøkken, og da skal dette være søknadspliktig som egen boenhet, sa eiendomsmegler Petter Mamen-Lund i april.

– Var tilfredsstilt

Mandag møtte direktør Per Morstad fra kommunens administrasjon, samt nyansatt byggesaksleder Malvin Bjorøy, i det politiske kontrollutvalget. Der avviste de at det er snakk om noen fordelsbehandling. Bjorøy ga uttrykk for at det ikke er et spørsmål om rom, som kjøkken, eller ei. Han mente dette dreier seg om «bokvalitet».

– Det er snakk om uteoppholdsareal og parkeringsareal, og alle krav var i denne saken tilfredsstilt. Det er ikke tilfellet i den andre saken som også har vært oppe, sa Bjorøy, som dermed siktet til Borgen-mannen Øystein Hundseths sak.

Den ansatte i plan og bygg eide dette huset, som fikk godkjent endring av underetasjen i 2018. Arkitekter med innsikt i byggesaksregler mente det ikke skjedde etter boken, mens kommunens administrasjon mener det motsatte.

Foto: KARL BRAANAAS

Han redegjorde imidlertid ikke for det arkitektene har vært opptatt av, nemlig at den ansatte i plan og bygg slapp unna en «ekstrasøknad» knyttet til omgjøring av underetasjen – som er kjernen i den såkalte kjøkkenregelen, se fakta.

– Har en jobb å gjøre

Per Morstad, direktør for samfunnsutvikling i kommunen, fulgte opp med at han i kjølvannet av Budstikkas artikler har sjekket i plan og bygg, med ulike ansatte, om hva slags regler som gjelder for søknader fra egne ansatte.

– Det var en del ulike svar. Så vi har en jobb å gjøre her. Men det som er helt klart for de fleste, er at et annet byggesaksteam må behandle saken, om det er slik at søker er tilknyttet team, sa Morstad, som viste til at det finnes skriftlige regler for behandling av søknader fra ansatte.

– Dette inkluderer vurdering av behovet for settekommune, la Morstad til.

«Da tar vi det til etterretning», sa utvalgsleder Børre Pettersen da lederne for plan og bygg sa at de mente at kommunen hadde gjort alt rett i søknadsprosessen.

Foto: KJETIL OLSEN VETHE

Han understreket også at Fylkesmannen har vurdert kommunens særegne kjøkkenregel. Morstad, som for øvrig erkjente at regelen er omstridt, opplyste også at regelen skal gjennomgås når kommuneplanens arealdel skal lages på nytt.

– Litt mer på

Kontrollutvalget bestemte seg for ikke å gå videre med saken, men Morstad og Bjorøy fikk klare formaninger:

– Avdelingen får være litt mer på heretter, så det ikke fester seg et inntrykk av at ansatte behandles fordelsmessig. Er dere usikre, løft det opp til politisk behandling, sa Nina Ekren Holmen (H).

  • Asker kommune har i flere år hatt sin egen «kjøkkenregel», med hjemmel i «Bestemmelser til kommuneplanens arealdel», vedtatt i kommunestyret 14. november 2017.
  • Her står det: «En selvstendig boenhet inneholder alle nødvendige hovedfunksjoner som oppholdsrom, kjøkken, bad og toalett, og har egen inngang (...). En selvstendig boenhet kan ha intern forbindelse til øvrige boenheter.»
  • Basert på dette fører Asker kommune en praksis som sier at det ikke kan bygges et ekstra kjøkken i en bolig før det er søkt om, og godkjent, en såkalt oppdeling av bolig (dette gir selvstendige boenheter).
  • Asker kommune praktiserte «kjøkkenregelen» også før 14. november 2017. Motivasjonen er kontroll på antall hybler og utleieleiligheter.
  • Flere arkitektfirmaer har satt spørsmålstegn ved praksisen (les debattinnlegg) og mener kommunen gjør det for komplisert å etablere hybler/små leiligheter (les debattinnlegg). Arkitektfirmaene mener kommunen mangler hjemmel i nasjonalt gjeldende regelverk.
  • I Asker kommune oppstår det en ny, selvstendig boenhet (som altså er søknadspliktig) når det etableres et ekstra kjøkken. Dette gjelder også når boligens hoveddel og sekundærdel har intern forbindelse, altså at det ikke er stengt for gjennomgang (se punkt 2).
  • Byggesaksforskriften (nasjonalt gjeldende) sier derimot at det ikke er korrekt å snakke om selvstendige boenheter når det finnes intern forbindelse. Endringen kom i 2016. Asker kommune har altså valgt sin egen praksis.

Venstres Erling Bergsaker tok ordet og sa:

– Ikke vær for lite kritiske når egne ansatte søker, men løft det heller opp et nivå.

Nina Ekren Holmen ba selv om at resten av kontrollutvalget skulle vurdere hennes habilitet, siden hun var leder for bygningsrådet i forrige periode. Hun har også forsvart kommunens kjøkkenregel offentlig. Ingen i utvalget mente Holmen var inhabil.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.