Skip to main content

– Helt feil å outsource voldsutsatte

Krisesenterleder Lene Walle er mot å dele opp senteret. Hun mener det er viktig med et relativt stort senter, ikke minst fordi barna som bor der, kan ha andre barn å være sammen med.

FOTO: TRINE JØDAL

Asker-politikere ønsker ikke 10-årskontrakt om felles krisesenter med Bærum. De vil ha eget senter i Asker. Fortsatt samarbeid er best, mener krisesenterleder. 

Asker og Bærum har siden 1983 hatt felles krisesenter plassert i Bærum. Nå foreslår rådmannen at dette samarbeidet fortsetter mellom Bærum og nye Asker kommuner.

Et forslag til avtale ligger på bordet – men den gjelder frem til 2029, og kan ikke sies opp uten at begge parter er enige.

Det faller flere folkevalgte i utvalg for oppvekst i Asker tungt for brystet.

– Det er helt feil at vi skal outsource våre voldsutsatte familier til nabokommunen. Vi vil ha et eget krisesenter for å ta vare på dem. Jeg foreslår at avtalen med Bærum settes til 31. desember 2023, sier Bård Kjetil Dahl i Rødt.

Bård Kjetil Dahl (R) mener det er feil å sende voldsutsatte familier til krisesenteret i Bærum. Han vil ha et eget krisesenter i Asker.

FOTO: TRINE JØDAL

– Krisesenter er veldig viktig, og samarbeidet med Bærum vil gi et godt tilbud til de som trenger det. Men jeg synes klausulen om oppsigelse i avtalen ikke er god nok. Jeg vil ikke stemme for en avtale som binder opp tre kommunestyrer, sier Njål Vikdal (V).

Ifølge Paal Steine (MDG) vil avstanden mellom Hurum og Bærum bli en utfordring. Samtidig mener han tidsperspektivet på ti år er for lenge.

Nye betingelser

– Jeg har forståelse for at Bærum trenger å tenke langsiktig, så rådmannens forslag til avtale er greit, sier Susanne Therese Vist (H).

Bjarte Trygve Engen Grostøl (H) vektla også Bærums behov for en forutsigbarhet i avtalen.

– Vi bør gi det litt tid før vi planlegger for egne tjenester på krisesenterområdet, sier Ingunn Asla Unhjem Johansen (H).

Det endte med at utvalget enstemmig stiller seg positive til å inngå en avtale mellom Asker og Bærum kommuner om felles krisesenter.

Men de folkevalgte ber rådmannen «forhandle inn en oppsigelsestid i den tiårige avtalen som tillater Asker å etablere eget krisesenter i sammenheng med en vurdering av om egen legevakt, egen barnevernsvakt og eget krisesenter for Asker kommune.» 

Og at rådmannen får endringen når det gjelder oppsigelsestid på plass før saken kommer opp i kommunestyret 10. desember.

Samle flere

– Det beste er om Asker og Bærum fortsetter samarbeidet med et felles krisesenter, sier Lene Walle, som leder dagens krisesenter.

Hun mener en deling av senteret mellom Asker og Bærum er uheldig fordi det vil svekke fagmiljøet. Et større senter har også bedre kapasitet til å ta imot folk.

I dag er det 13 årsverk på senteret fordelt på 25 ansatte.

– En annen viktig del er at de som bor på krisesenteret kan se og bli kjent med andre i samme situasjon. Ikke minst er det viktig for barna. Det er mye skam forbundet med familievold. Vi vet det er et viktig moment i bearbeidingen, å kjenne at man ikke er alene om å være utsatt for vold fra noen i nær relasjon, sier senterlederen.

Walle forteller at de på krisesenteret har felles måltider, spillkvelder og bakedag.

Økende behov

Antallet brukere av krisesenteret er økende. Det tror Walle blant annet skyldes at det kommunale hjelpeapparatet er modigere når det gjelder å ta opp spørsmålet om vold i nære relasjoner.

Det er også mer oppmerksomhet rundt temaet i mediene.

Men Walle tror ikke det kun er positivt å ha krisesenteret i «nabolaget».

– Det å ha krisesenteret nær der man ellers bor, er nødvendigvis ikke bra. Tvert imot er det ofte en fordel at man kommer bort fra der den angivelige voldsutøveren oppholder seg, sier hun. 

Alle får plass

– Hvordan er kapasiteten på senteret nå?

– Alle får plass, vi har aldri måtte si nei til noen. Både kvinner og menn kan komme rett hit når som helst på døgnet 365 dager i året, sier Walle.

– Hva kan krisesenteret bidra med?

– Senteret kan gi et trygt botilbud der den voldsutsatte kan få tid og ro til å puste ut, og tenke seg om. Vi kartlegger volden de har vært utsatt for og veileder dem videre til politi, advokat og kommunalt hjelpeapparat, alt etter hvilket behov den voldsutsatte har, sier Walle.

Lier vurderer samarbeid

I Lier kommune er det interesse for å samarbeide med Bærum når det gjelder krisesenter, melder Lierposten. Flertallet i utvalget for oppvekst, kultur og idrett i Lier vedtok å gi rådmannen fullmakt til å inngå vertskommuneavtale med Bærum kommune for fremtidig drift av det kommunale krisesentertilbudet.

Saken skal også i Lier endelig behandles av kommunestyret 10. desember.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.