Skip to main content

Fra sykehus til private boliger på Blakstad

Sykehus-tomten på Blakstad vil trolig bli et svært ettertraktet område dersom det kommer private boliger her.

Sykehus-tomten på Blakstad vil trolig bli et svært ettertraktet område dersom det kommer private boliger her. 

Foto: KARL BRAANAAS

Når Blakstad sykehus flyttes til Drammen i 2024, vil kommunen bygge boliger på sykehusområdet. 

– Dette kommer til å bli kontroversielt!

Arbeiderpartiets Marianne Riis Rasmussen spådde fremtiden da kommunalplansjef Tor Arne Midtbø fortalte om hvilke planer administrasjonen har for sykehusområdet på Blakstad. Under formannskapsmøtet tidligere i uken fortalte Midtbø politikerne at kommunen ønsker å gjøre om sykehusområdet på Blakstad til boligbebyggelse. 

– Vestre Viken legger ned sykehuset i 2024. Så vi foreslår at området utvikles til et attraktivt og flott boligområde, sa Midtbø til formannskapet. 

All virksomheten fra Blakstad sykehus vil flyttes til det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen. Da åpner det seg muligheter for kommunen til å bygge på den attraktive tomten der det er drevet psykiatrisk sykehus siden 1904. 

Ønsker offentlige bygg

Riis Rasmussen var nysgjerrig på de foreløpige planene til kommunalplansjefen da han presentere forslaget til arealplan for Vettre og Blakstad. 

– Hva ligger i planene? Er det en utnyttelse av eksisterende bygningsmasse eller er det fortetting, spurte Riis Rasmussen.

Marianne Riis Rasmussen (Ap)

Marianne Riis Rasmussen (Ap)

Foto: KARL BRAANAAS

Ordfører Lene Conradi (H) merket seg også Blakstad som et interessant område for fremtiden. Hun påpekte at kommunen må se nærmere på hva strandeiendommen kan benyttes til, og at det også kan være et område der det blir behov for mer enn bare boliger.

– Det kan være behov for skoler, institusjoner, omsorgsboliger og barnehager her. Når vi nå planlegger for lang tid inn i fremtiden, må vi også legge inn arealer for dette. Så vi ikke blir sittende i etterkant med utfordringer når vi skal løse fellesoppgavene, sa Conradi. 

Bildet viser forslag til ny kommuneplan, der kommunedirektøren foreslår å tilbakeføre de ubebygde arealene til landbruk, og for øvrig tilrettelegge for ny bruk av sykehuset, primært boliger. Deler av dagens bygningsmasse er regulert bevaringsverdig. Her legges opp til gjenbruk av bygningsmassen.

Bildet viser forslag til ny kommuneplan, der kommunedirektøren foreslår å tilbakeføre de ubebygde arealene til landbruk, og for øvrig tilrettelegge for ny bruk av sykehuset, primært boliger. Deler av dagens bygningsmasse er regulert bevaringsverdig. Her legges opp til gjenbruk av bygningsmassen.

Foto: ASKER KOMMUNE

Mange muligheter

Kommunalplansjef Tor Arne Midtbø poengterte at det foreløpig ikke er igangsatt noen prosess med Vestre Viken om konkrete løsninger. 

– Vi har diskutert noen alternativer. Det som er sikkert er at området er stort og flott, og har et kjempepotensial til mange forhold, sa Midtbø. 

Det som er sikkert er at området er stort og flott, og har et kjempepotensial til mange forhold
Kommunalplansjef i Asker, Tor Arne Midtbø

Han var enig i at de bør se nærmere på fordelingen av privat og offentlig bruk av området. 

– Det vil bli en bred prosess med medvirkning fra nabolag og andre interessenter. Dette er et stort potensial for kommunen, og vi står helt fritt, sa Midtbø. 

– Det som er sikkert er at området er stort og flott, og har et kjempepotensial til mange forhold, sa kommunalplansjef Tor Arne Midtbø om Blakstad.

– Det som er sikkert er at området er stort og flott, og har et kjempepotensial til mange forhold, sa kommunalplansjef Tor Arne Midtbø om Blakstad. 

Foto: KARL BRAANAAS
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.