Skip to main content

Fortsetter ferden mot Viken fylke trass i Finnmark-bråk

NÆRMERE: Fylkesordførerne Anette Solli fra Akershus og Ole Haabeth fra Østfold lar seg ikke forstyrre av bråket rundt sammenslåingen av Troms og Finnmark når de bereder grunnen for Viken fylkeskommune. FOTO: KARL BRAANAAS

Arbeidet med å opprette Viken pågår uanfektet av bråket rundt Finnmark og tvangssammenslåingen med Troms.

– Jeg kan ikke tenke meg annet enn at Viken fylkeskommune dannes som planlagt, sier fylkesordfører Anette Solli i Akershus.

Hun leder nemnda som forbereder sammenslåingen sammen med politikere fra Buskerud og Østfold.

I neste uke vil Vikens nye ledergruppe ansettes. Og løpet av et par måneder velges tomten hvor Viken skal ha sitt hovedkontor. Det blir Sandvika eller Lysaker.

– Ferden mot Viken har passert «point of no return», konstaterer fylkesordføreren.

Uklarhet om oppgaver

Tonje Brenna, som er Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget, minner om at en av grunnene til at Finnmark er negative til å slå seg sammen med Troms er uklarheten rundt hva den nye fylkeskommunen egentlig skal gjøre.

– Respekterer Stortinget at Finnmark ikke vil slå seg sammen med Troms, må de også respektere at andre fylker ikke ønsker å slå seg sammen. Åpner Stortinget for en ny behandling, og det kommer til en ny avstemning, kommer Arbeiderpartiet til å holde fast ved at vi ikke vil så samme fylker med tvang, sier hun.

I fylkestinget har imidlertid Arbeiderpartiet tilpasset seg til vedtaket om å slå Akershus sammen med Buskerud og Østfold. Høyre, Frp, KrF og Venstre dannet flertall for dette i Stortinget i fjor, mens Arbeiderpartiet stemte imot. Ap har bidratt i prosessen for å opprette Viken, og har stemt imot forslag fra SV og Senterpartiet om å nullstille arbeidet.

– Vi kommer til å respektere gjeldende stortingsvedtak inntil det eventuelt kommer et nytt, forklarer Tonje Brenna.

Også Fremskrittspartiets gruppeleder Vibeke Limi ønsker å respektere Stortinget, og angrer ikke på at partigruppen i fylkestinget stemte for Viken etter stortingsbehandlingen.

Ankepunktene innfris

– Den lovgivende makt skal du følge. Vi må være konstruktive, og jeg ser ingen grunn til å stanse prosessen Akershus er i gang med. Men vi ser mange av Frps ankepunkter mot reformen blir innfridd, understreker hun.

Limi påpeker at partiene settes i et stort dilemma når de nominerer kandidater til Viken fylkesting før det er avklart hvilke oppgaver fylkeskommunen får ansvaret for.

Limi mener at dersom Stortinget lar Finnmark fortsette som før, bør Akershus gis samme mulighet.

Les flere artikler