Skip to main content

En samlet opposisjon viser muskler: – Vi kan og vil ta over makten

RIDDERE AV DET RUNDE ORD: Samlet opposisjon under budsjettbehandlingen. Fra venstre Kjell Maartmann-Moe (Ap), Liv Baggerånås (MDG), Nikki Schei (MDG), Bjørn Agnar Larsen (Rødt), Sheida Sangtarash (SV), Harald Sævareid (SV), Ole Andreas Lilloe-Olsen (V), Tiril Eid Barland (V), Kari Seljelid (Ap, delvis skjult) og Marianne Rieber-Mohn (Ap).

Politikken i Bærum har lenge manglet en skikkelig opposisjon. Nå har fem partier samlet seg for å vise muskler.

– Nå er vi en opposisjon å regne med, sier Kjell Maartmann-Moe.

Etter formannskapsmøtet tirsdag gikk Arbeiderpartiets gruppeleder sammen med Venstre, SV, Rødt og MDG og laget et felles budsjettfremstøt mot budsjettkameratene Høyre, Frp og KrF.

– Våre fellesforslag tar opp i seg flyktningutfordringen, kulturtiltak, barnehage og hensynet til de svakeste, sier Maartmann-Moe, og viser blant annet til at opposisjonen ikke vil være med på Skuffede Haug-foreldre kjemper videre. De vil heller ikke kutte i Åpen barnehage-tilbudet, og protesterer mot at kommunale barnehager legges ned for å øke fortjenesten i private.

LES OGSÅ: Fakkeltog mot kutt ved Haug skole

LES OGSÅ: Ståvi barnehage reddet  

Investere mindre

Hovedtrekket i enigheten handler om å investere mindre og bruke mer. Eller som Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) sier det:

I skyggen av Høyre– Mange av innsparingsforslagene fra rådmannen er gjort for å sette av midler til investeringer. Vi mener imidlertid at det ikke haster sånn med alle investeringene.

– Vi ønsker ikke å drive etter bedriftsøkonomiske interesser, men etter innbyggernes behov, supplerer Harald Sævareid (SV).

LES OGSÅ: Harald Sævareid: – Makten vil kontrollere makten 

Fellesforslag til tross, opposisjonskameratene legger ikke skjul på at de står for forskjellig politikk på mange viktige områder, og vil dekke inn utgiftene på forskjellige måter. SV og Rødt vil ha eiendomsskatt. Andre vil ta mer av investeringsfondet. Felles er ønsket om å redusere energikostnadene i kommunen, samt øke parkeringsavgiften fra 14 til 20 kroner. Lilloe-Olsen presiserer at opposisjonspartiene også støtter flere forlag fra posisjonen, om enn i varierende grad. Kommunestyret er blant annet helt enstemmig for å bevare akutthjelpen og støtte Grinimuseet.

LES OGSÅ: Borgerlig samarbeidsavtale klar i Bærum 

– Bra for demokratiet

– Dette har vært en viktig øvelse for oss i å samarbeide og se hvor fellesskapet vårt står, sier Maartmann-Moe.

– Og det kan være et godt utgangspunkt for å ta over makten i Bærum etter så mange år med Høyre-styre. Det hadde vært bra for demokratiet, sier Marianne Rieber-Mohn (Ap).

Andre fellesforslag fra opposisjonen er å styrke flyktningkontoret med 2 millioner kroner i året, kulturtiltak for eldre med 1 million, beholde bemanningsnormen i barnehagene og utdanningen av pedagogisk personale og assistenter og gi flere svømmetimer.

LES OGSÅ: – Vi har ofte møtt veggen 

– Sprikende

– Det var en sprikende samling som møtte oss. Tror ikke det er et riktig bilde å kalle det en samlet opposisjon, sier gruppeleder i Høyre, Bjørn Røtnes.

– Pensjonistpartiet stemte med posisjonen i alle voteringene i budsjettet. Venstre kjørte også sin egen profil og var langt fra enig med SV, Rødt og Ap i alle sakene. Men det var sammenfall på noen punkter, sier Røtnes.

– Styrker det demokratiet at opposisjonen samler seg bedre?

– Jeg tenker at de må være sammen om det er enige om. Men det er et stort sprik, og det ser vi helt tydelig

– Tror du det blir heftigere debatter fremover?

– Vet ikke, vi får se i tiden fremover. Det er ikke mål å være uenig, men heller ikke det motsatte sier Røtnes.

 

Les flere artikler