276 millioner i overskudd i Bærum

GODE TALL: Høye skatteinntekter gir et godt resultat i 2016. Ordfører Lisbeth Hammer Krog er godt fornøyde. FOTO: KARL BRAANAAS

GODE TALL: Høye skatteinntekter gir et godt resultat i 2016. Ordfører Lisbeth Hammer Krog er godt fornøyde. FOTO: KARL BRAANAAS

Ekstraordinære skatteinntekter ga Bærum et gyllent resultat i 2016 på 276 millioner kroner.

DEL

– Det er jo et godt tall, men vi må ikke tro at dette er vedvarende høye skatteinntekter. Forklaringen er veldig tydelig. Det skyldes en ekstraordinær skatteinngang på grunn av at skattytere har foretatt en tilpasning til skattereformen ved å ta ut store utbytter i 2015, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) da det ble lagt frem en orientering om kommunens regnskap for 2016 i formannskapet.

LES OGSÅ:

Mer penger i aksjer

Hammer Krog er også opptatt av kommunens forvaltningsfond.

Ved inngangen til 2016 utgjorde forvaltningsfondet 2,27 milliarder kroner.

– Der har vi økt aksjeandelen, og vi ser at vi får en avkastning på aksjebiten på 8,5 prosent, mens obligasjonene ga 3,3 prosent. Det betyr at vi har hatt en avkastning på 128 millioner kroner. Budsjettet var på 85 millioner, dette er gledelige tall. Men kommunen har store investeringer foran oss, så det er viktig at vi kan sette av midler slik det blir gjort, sa ordføreren.

LES OGSÅ: Asker-rådmann gleder seg over tidenes overskudd

Slik kan pengene bli bruket

Rådmannen har foreslått å bruke pengene på denne måten:

  • 50 millioner til skattereguleringsfond.
  • 215 millioner til investeringsfond.
  • 0,5 millioner til innovasjonsfond.
  • 5 millioner til styrking av kommunens miljø- og klimafond.

Alt er ikke like gyllent i rådmannens orientering til formannskapet:

– Til tross for godt resultat, er det noen utfordringsområder der kostnadsutviklingen må følges nøye i tiden fremover. Dette gjelder spesielt innen sektor bistand og omsorg.

De ulike sektorene i kommunen hadde et mindreforbruk på 34 millioner kroner, dette er på samme nivå som i 2015. Pengene er foreslått avsatt til bruk i 2017.

LES OGSÅ: – Barna må rustes for en fremtid vi ikke kjenner

Artikkeltags