Skip to main content

Bærum ber Stortinget gi penger til kjøp av E18-boliger

HASTER: E18-utbyggingen kan bli forsinket om ikke Statens vegvesen får penger til boliginnløsning i statsbudsjettet for 2019. FOTO: KARL BRAANAAS

Bærum kommune henvender seg direkte til Stortinget for å få fart på prosessen med boliginnløsning langs ny E18.

Les flere artikler