Skip to main content

Anette Solli kan bli sjef i Viken

SAMARBEID: Anette Solli (H) og Ole Haabeth (Ap) kommer fra fylker der partiene har valgt ulike samarbeidspartnere. Det er ikke sikkert at det brede borgerlige samarbeidet i Akershus vil bli videreført i Viken.

Den første fylkesrådslederen i Viken kan komme til hete Anette Solli og bo på Rykkinn.

Dagens fylkesordfører i Akershus sier ikke nei om hun blir spurt, men understreker at det er nominasjonsmøtet i Viken Høyre som skal bestemme hvem som skal toppe listen ved fylkestingsvalget i 2019.

Fristen for å levere inn lister utløper 31. mars. Akershus Høyre skal ha sitt nominasjonsmøte 17. november i år.

Ved siden av Anette Solli har Nils Holm, Cathrine Jensen, Kirsti Kierulf, Sebastian Næss Langaas, Øyvind Rideng og Dag Egil Strømme sagt seg villig til å ta gjenvalg blant dem fra Asker og Bærum på Høyres liste ved fylkestingsvalget i 2015.

Parlamentarisme

Viken skal styres etter en parlamentarisk modell. Etter valget vil partiene som danner flertall oppnevne et fylkesråd og en fylkesrådsleder.

– Noe at det nye styringssystemet vil nok være gjenkjennelig fra Oslo, påpeker Solli. Hovedstaden har hatt en parlamentarisk styringsmodell siden 1986.

LES OGSÅ:

Her kan hovedkontoret til nye Viken fylke komme

Buskerud-kommuner beholder egne kraftpenger

Hvem som vil sitte med makten etter valget i 2019, er helt umulig å forutsi. I dag har både Buskerud og Østfold fylkesordførere fra Arbeiderpartiet.

I Akershus fylkesting har ordfører Anette Solli fra Høyre støtte fra Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Noe tilsvarende samarbeid finnes hverken i Buskerud eller Østfold.

– Det er umulig å spå. Viken vil bli et fylke der ingen kan gjøre opp regningen på forhånd, påpeker Solli.

I dag er det lite politisk støy rundt inntakssystemet til de videregående skolene i Akershus. Slik har det vært siden partiene inngikk et kompromiss i 2006.

Men Viken fylkeskommune vil stille med blanke ark. Partiene må igjen heise ideologiske planer.

Karakterer og geografi

Tradisjonelt har Høyre ønsket at karakterene legges til grunn for søkerne til de ulike skolene, mens Arbeiderpartiet støttet ordningen der hver ungdomsskole hadde en mottagerskole på det videregående trinnet.

Arbeiderpartiet vil for alvor starte arbeider med å snekre sammen sin gruppe til Viken fylkesting på et møte i representantskapet 2. juni.

– Først der vil jeg gi beskjed om jeg ønsker å fortsette, sier Tonje Brenna, som leder Ap-gruppen i det sittende fylkestinget.

Fylkestingsvalget til Viken finner sted 9. september neste år.

Les flere artikler