Skip to main content

45 krisemillioner til Asker og Bærum

Etter fredagens møte i finanskomiteen på Stortinget, ble det klart at endrede regler sikrer Asker og Bærum rundt 45 millioner i krisemidler.

Etter fredagens møte i finanskomiteen på Stortinget, ble det klart at endrede regler sikrer Asker og Bærum rundt 45 millioner i krisemidler.

Foto: KIM VAN DER LINDEN

Etter nesten fire uker nedstenging, kan næringslivet i Asker og Bærum glede seg over 45 millioner i krisestøtte. – Dette har vi jobbet hardt for, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Fredag kveld ble det klart at Regjeringens tiltakspakke for jobber og næringsliv får flertall i Stortinget med støtte fra Frp, men i en noe justert versjon. Det kom Asker og Bærum til gode.

En del av tiltakspakken skal gå direkte til kommunene og næringsdrivende som er særlig hardt rammet av nedstenging, og som ikke treffes godt nok av de generelle kompensasjonsordningene.

– Når saken i dag er avgitt fra finanskomiteen i Stortinget er dette på plass, og Asker og Bærum får om lag 45 millioner kroner til sammen, sier Solveig Schytz, stortingsrepresentant fra Venstre.

– Når kommer pengene på bok?

– Det er et mål å få pengene fort ut. Saken skal voteres over i Stortinget neste tirsdag, deretter kan utbetaling til kommunene skje raskt, sier Schytz som understreker at det er kommunene selv som bestemmer den videre fordelingen.

– Nå er det viktig at kommunene raskt får på plass et system som gjøre at disse pengene raskest mulig kommer ut til dem som trenger det mest.

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, sier de nå vil måtte undersøke hvilke kriterier som blir lagt til grunn for en fordeling, slik at det blir «gjort på den riktige måten». 

– Å få dette i havn har vært en prioritert sak for oss de siste dagene. Det gleder meg veldig at vi har lykkes, sier Hammer Krog. 

Ifølge ordføreren skal kommunen ha jobbet målrettet for å få næringslivet i Bærum inn i kategorien som blir tilgodesett med krisemillioner.  

- Det er et mål å få pengene fort ut, sier Solveig Schytz, Stortingsrepresentant for Venstre.

- Det er et mål å få pengene fort ut, sier Solveig Schytz, Stortingsrepresentant for Venstre.

Foto: Stortinget

Utvidet ordning

Tiltaket er en utvidelse av ordningen som ble etablert allerede før jul. Opprinnelig var forslaget å først prioritere kommuner som hadde høyere arbeidsledighet enn snittet, og med smitteverntiltak tilsvarende nivå fem.

– Det har ikke Asker og Bærum hatt, de har ligget rett under, sier Schytz.

– Men selv om det her har vært nedstenging på smittenivå fire, så har kafeer og serveringssteder hatt akkurat like stengt. 

– Det har over tid vært en svært vanskelig situasjon for næringslivet i Bærum, sier Hammer Krog.

Etter fredagens møte i finanskomiteen på Stortinget, ble det altså klart at endrede regler sikrer Asker og Bærum rundt 45 millioner i krisemidler.

I tillegg utvides ordningen.

Tilskuddet til kommuner for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene økes med 500 millioner utover regjeringens forslag, til totalt 1 mrd.

Rammen for utbetalinger i andre runde utvides fra 500 millioner kroner til 750 millioner kroner.

- En fantastisk nyhet

– En fantastisk nyhet som vi har jobbet mye med å få til, og jeg er veldig glad for at finanskomiteen har lyttet til tilbakemeldingene fra næringslivet i Asker og Bærum, sier direktør Steinar Bustad i Asker Næringsforening.

– En nedstengt bedrift er en nedstengt bedrift, uavhengig av om man er i sone fire eller fem, sier Steinar Bustad i Asker Næringsforening.

– En nedstengt bedrift er en nedstengt bedrift, uavhengig av om man er i sone fire eller fem, sier Steinar Bustad i Asker Næringsforening.

Foto: Knut Bjerke

– Det var tragisk at man bommet på Asker og Bærum i første runde, mener han og viser til det opprinnelige kravet om arbeidsledighet høyere enn landsgjennomsnittet. 

– Da var landsgjennomsnittet på 4,4 prosent, mens Asker hadde 4,3 prosent og Bærum 4,2 prosent, sier Bustad.

- I tillegg ville støtten gå til kommuner i risikosone 5 mens vi var i sone 4. Men en nedstengt bedrift er en nedstengt bedrift, uavhengig av om man er i sone fire eller fem, sier Bustad.

– 45 millioner, er det nok?

– Det blir aldri nok. Tapene er formidable i den nedstengte delen av Asker og Bærum, men alle monner drar. Vi tar det vi får.

Også hos Bærum næringsråd blir nyheten tatt godt i mot.

- Dette er vi veldig veldig glade, det var jo helt vilt at Asker og Bærum ikke skulle få noen ting, sier daglig leder Ane Maria Haug Mjaaseth.

- Dette er vi veldig veldig glade, det var jo helt vilt at Asker og Bærum ikke skulle få noen ting, sier daglig leder Ane Maria Haug Mjaaseth i Bærum Næringsråd.

- Dette er vi veldig veldig glade, det var jo helt vilt at Asker og Bærum ikke skulle få noen ting, sier daglig leder Ane Maria Haug Mjaaseth i Bærum Næringsråd.

Foto: KARL BRAANAAS
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.