– I Lommedalsveien kom vi over bilen som sto halvveis ut i grøfta. Det var ingen personer ved bilen eller i nærheten, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i politiet.

Bilen er registrert på en innbygger like i nærheten av funnstedet.

– Vi har vært på bopel, men ikke kommet i kontakt med bileieren. Vi kommer trolig til å opprette sak for å undersøke hva som har skjedd her, sier Gulbrandsen.

Politiet antar at det har gått bra med sjåføren basert på materielle skader på bilen.

– Men det kan være skadde selv om det ikke fremstår som det har vært så mye energi inne i bildet. Det er såpass mange uavklarte tråder her, så vi vil fortsette å ta kontakt med bileieren og forsøke å nøste i hvem som har kjørt, sier Gulbrandsen.