I Asker er det nå 65 ungdom mellom 15 og 18 år som har en urinprøvekontrakt gjennom helsestasjonen, mens i 2010 var det kun ni.

 Mange av dem har underskrevet kontrakt med politiet om hasj-sjekk. Hvis ungdom mellom 15 og 18 blir tatt for misbruk kan de få tilbud om påtaleunnlatelse i to år, mot at de frivillig går med på en urinprøvekontrakt. Politiet har ikke tro på bøter i utgangspunktet og har god erfaring med bekymringssamtaler og kontrakter.

– En urinprøvekontrakt kan gjøre at misbruket ikke utvikler seg. Ungdommen får føle det mer på kroppen, fremfor en bot de i mange tilfeller ikke betaler selv, sier Ole Magnus Jensen i Asker og Bærum politidistrikt.

– Det gir ungdommen en mulighet til å gjenoppbygge et tillitsforhold til foreldrene ved å vise at de har sluttet, sier politioverbetjenten. Kontraktene gjør også at ungdom som føler seg presset til misbruk får en unnskyldning for å la det være, tror han.

Bryr seg ikke

Ved utgangen av 2014 hadde 37 ungdommer i Bærum gjennomført urinprøvekontrakt, mens ti brøt kontrakten. I 2015 gjennomførte totalt 51 unge urinprøvekontrakt i Bærum, mens 15 brøt, ifølge tall fra Ole Magnus Jensen. Antallet ungdom på urinprøvekontrakt i Asker er høyere, sett opp mot folktetallet. Dette kan ha sammenheng med at kommunen også er aktive overfor unge tidlig i en ruskarriere.

På urinprøvekontrakt

Ungdom på urinprøvekontrakter i Asker:

2015: 65

2014: 39

2013: 25

2012: 20

2011: 23

2010: 9

Ungdom på urinprøvekontrakt Bærum:

2015: 66

2014: 61

2013: 81

2012: 59

2011: 25

Ungdataundersøkelsen for Asker og Bærum fra 2014 viser at om lag en fjerdedel av videregående elever har testet hasj. Mens 57 prosent av ungdommene i Asker visste hvordan de kunne skaffe seg hasj, var tallet 55 prosent i Bærum mot 44 prosent i landet forøvrig. 26 prosent av videregående elever i Asker svarte at de har brukt hasj det siste året, 23 prosent i Bærum mot 9 prosent ellers i landet.

–   Vi opplever at så fort man begynner på videregående slutter folk å bry seg om hva andre gjør. Når det brukes  cannabis i alle miljøer blir terskelen lavere. Det er en negativ spiral, sier Ole Magnus Jensen.

Stress og kjedsomhet

Forklaringene fra ungdommen selv, om hvorfor de bruker cannabis, varierer. Noen beskriver en hverdagsflukt fra stress og press, andre fordi de kjeder seg eller rett og slett nysgjerrighet.

Holdningene i Asker og Bærum skremmer politioverbetjenten, som advarer unge. 

–  Stoffet er ikke beregnet på unge hjerner under utvikling og kan blant annet svekke læringsevnen, sier han.

LES OGSÅ:15-åringenes 15 egne råd: Hvordan takle press og stress

Sterkere hasj

Cannabisen som selges nå er blitt sterkere de siste årene, ifølge politiet.

– Nå inneholder den 10 til 20 prosent THC, stoffet som gjør at man blir ruset. For noen år siden var det kun fra 0–10 prosent. Det naturlige stoffet i cannabisen som motvirker angst og psykoser, også kalt CBD, er i tillegg blitt lavere. Dette gjør stoffet mer potent, og dermed mer skadelig, sier Ole Magnus Jensen.

Foreldre viktig

– Foreldrene er de viktigste forebyggerne vi har. De må være tydelige forbilder i forhold til rus, spesielt illegale rusmidler. Barna hører mer på foreldrene enn man tror. Men for å være reelle diskusjonspartnere må de skaffe seg kunnskap, sier Jensen.

Han skulle ønske seg mer engasjement og debatt om temaet.

– Debatten dreier fort over på legalisering eller ikke, og mange hevder at politiet setter ting på spissen. Det hadde vært fint hvis flere forholdt seg til det faktumet at det er mer cannais-bruk her enn ellers i landet, og var mer opptatt av hvorfor det er sånn og hva vi kan gjøre med dette.  

LES OGSÅ: 20 fantastiske ting å si om ungdom i Asker og Bærum