Flere trafikanter sperret opp øynene da en bil i tidvis høy hastighet vinglet voldsomt på Ring 3 og E18 8. mai, og var nære på å kjøre inn i flere biler. Bak rattet satt en 10 år gammel gutt. Politiet fikk tilslutt stanset ham på Blommenholm etter en dramatisk jakt.

En snau måned etter hendelsen, opplyser politiet at de har henlagt saken.

– Det ble gjort noen etterforskningsskritt i etterkant av hendelsen. Det ble blant annet gjort avhør av ansvarlige voksne til gutten om hvordan han hadde fått tak i bilnøklene. Men på grunn av guttens lave alder, vil ikke politiet foreta seg noe mer. Saken er nå henlagt, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Oslo politidistrikt, Astrid Sneijder Gjøsund.

Nøkkel falt ut av lomme

Rett etter hendelsen, bekreftet politiets operasjonsleder at gutten hadde tilhold på en institusjon på Oslo øst. Bilen som ble kjørt, tilhørte institusjonen.

– De ansatte har forklart at bilnøkkelen skal ha sklidd ut av en lomme, og at gutten på den måten hadde fått tak i dem, sier Gjøsund.

Hun ønsker ikke å si noe om hva gutten har forklart.

Ettersom politiet nå anser seg ferdig med saken, er det opp til institusjonen å følge opp saken videre, ifølge politiet.

– Det er den institusjonen der gutten har tilhold som tiltrer opp mot forbyggende tiltak videre. Siden det er snakk om en person under 15 år, har ikke politiet anledning til å gå videre med saken med tanke på straffeforfølgelse, sier kommunikasjonsrådgiveren.