Det er vanlig at studenter fra Politihøgskolen får prøve seg i sommermånedene. I 2015 hadde fire studenter sommerjobb i Asker og Bærum.

En annen uheldig konsekvens av budsjettsituasjonen er ifølge visepolitimester Terje Nybøe at ingen studenter vil få den samme muligheten i år.

– Vi har ikke råd til å ta inn studenter fra Politihøgskolen som sommervikarer. Jeg synes det er veldig leit, sier han.

– I stedet må personalet gå over i andre skift om sommeren. Jeg tror det er tilfelle i mange av landets politidistrikter.

BAKGRUNN: Politiet i Asker og Bærum må kutte millioner

Samarbeider med Oslo

Nybøe understreker samtidig at sammenslåingen med Oslo politidistrikt har ført til at politiet i Asker og Bærum har flere ressurser å benytte seg av i sommermånedene.

– At vi ikke får brukt sommervikarer vil bli kompensert med at vi kan benytte operative ressurser fra Oslo. Vi vil også få positive økonomiske effekter ut av sammenslåingen, sier Nybøe.