Politiet i Asker og Bærum må kutte 4,7 millioner i inneværende års budsjett. Visepolitimester Terje Nybøe har slått alarm om kuttene.

 • LES OGSÅ:

  Politiet på sparebluss

  Torsdag skrev Budstikka at politiet i Asker og Bærum må kutte 4,7 millioner kroner i budsjettet for 2016.

  Innsparingskravet kommer dels som en følge av politireformen (1,0 prosent av budsjettrammen), samt innsparinger i forlengelsen av regjeringens reform for «effektivisering og avbyråkratisering» i statsforvaltningen.

  Visepolitimester Terje Nybøe opplyste til Budstikka at kuttene kan føre til at kritisk personell ikke blir erstattet og at politiet ikke har råd til å ta inn sommervikarer.

  Han mener likevel at kuttene ikke vil ramme befolkningen i Asker og Bærum.

  I tillegg er investeringene i Asker og Bærum på et bunnivå sammenlignet med tidligere år.

Stortingsrepresentanten fra Bærum, som sitter i justiskomiteen for Høyre, mener politiet bør gå i seg selv fremfor å be om mer penger.

– Politiet har en kultur for å løpe til Stortinget og be om mer penger, i stedet for å snu alle steiner og tenke nytt, sier Elvenes.

– Det hersker ingen tvil om at politiet har vært en budsjettvinner de siste årene. Jeg skjønner at politimesteren opplever at hans handlingsrom er blitt mindre. Det stemmer nok også, da vi har øremerket midler til nye politistillinger for å sikre at det blir ansatt flere i polititjeneste.

– Vil gagne politiet

Elvenes mener politiet bør være godt rustet til å effektivisere drift og gi sitt bidrag til et nytt IKT-system for norsk politi.

– Politiet må se kritisk på alle kostnader og prioritere etter beste evne innenfor rammen staten har satt. Den har for øvrig økt kraftig de senere årene, sier Elvenes.

Han påpeker at det er på høy tid at det blir gjort noe med «villniset av utdaterte IKT-systemer» i politiet.

– Gjørv-kommisjonen påpekte at det var et særlig stort etterslep på IKT-siden. Det er et presserende behov for å rydde opp, og det arbeidet må ledes sentralt. Hele hensikten er å utvikle moderne IKT-systemer som snakker sammen, slik at vi får ett politi i Norge. Dette vil gagne politiet i Asker og Bærum så vel som landet for øvrig, sier Elvenes.

Justispolitikeren sier han heller ikke har noen «utpreget medlidenhet» for at også politiet må effektivisere driften, i tråd med regjeringens uttalte mål om å slanke byråkratiet i statsforvaltningen.

– Kravet er flatt og gjelder hele statsforvaltningen. Det skulle bare mangle at det ikke finnes rom for å effektivisere driften også i politiet, mener Elvenes.