Dessverre er svaret nei. Høyres Maria Barstad Sanner skriver at «Diskusjonen om eldreomsorg er for viktig for korte og enkle slagord, vi må tenke langsiktig og ta gode grep i dag» (Stikka 19. mai).

Jeg kunne ikke vært mer enig. Men når vedtatte planer er feil, blir også resultatet feil.

Flertallets (H, Frp, V og KrF) plan er å bygge ned dekningsgraden innenfor sykehjem og omsorgsboliger.

Det fastholder de, selv om det tidligere vedtatte kuttet på 106 plasser er stanset.

Carpe Diem og Lindelia ble også planlagt for å redusere antall ansatte. Det viste seg umulig å gjennomføre og er heldigvis delvis rettet opp.

Les også

Bærum planlegger å bygge ned omsorgstilbudet

Planen var at hjemmetjenestene skulle styrkes så mye at færre trengte sykehjemsplass.

Det gikk ikke. Ikke er hjemmetjenestene blitt gode nok, i tillegg er beboere i sykehjem og omsorgsboliger blitt sykere.

Fortsatt er planen å bygge ned sykehjemskapasitet i forhold til behov. Før man klarer å bygge god tok kapasitet i hjemmetjenestene.

Også Rødt er enig i at eldre skal kunne bo hjemme så lenge de vil. Men det forutsetter at de vil fordi tilbudet hjemme er godt nok. Og at vi som kommune, har kapasitet nok til at man kan flytte når det er nødvendig, til et sted med en god kvalitet.

I stedet for å gå inn i den vanskelige diskusjonen om hvordan dette skal gjøres, avfeier Sanner Rødts bekymring om at vi har og vil få for få plasser med et sleivete «En kategorisk tanke om at hvis vi beholder 22,5 prosent (dekningsgrad) så er problemet løst, tror jeg blir vel enkelt» (Stikka 10. mai). Som om vi skulle ha ment det noen gang.

Dessverre er det ingenting som tilsier at behovet for flere heldøgnsplasser skal bli mindre framover. Da er det også uforsvarlig å planlegge for det.

Les også

Kritikken mot Bærums omsorgstjenester

Vi er enige om at Bærum har et stort problem med å få tilstrekkelig med ansatte.

Det er en betydelig underdekning i forhold til behov, kanskje særlig av sykepleiere, men også helsefagarbeidere.

Underdekningen er for øvrig minst like stor av vernepleiere, et annet viktig yrke i andre typer omsorgsboliger.

Skal vi få gjort noe med det, burde vi som et minimum planlegge for nok ansatte til at en tåler fraværet det alltid vil være på større arbeidsplasser, uten at fraværet fører til underbemanning eller behov for enda en vikar.

Det er mye som må løses før Bærum kan tilby trygghet, kvalitet og trivsel i eldreomsorgen.

Gjør vi ikke det, er det heller ingen grunn til å tro at Bærum blir en så attraktiv arbeidsgiver at vi faktisk får nok ansatte.

Vi må bli så attraktive at de som jobber i kommunen i dag, vil anbefale sine venner å jobbe i Bærum. Det gjør dessverre altfor få i dag.

Det er 18.000 sykepleiere som ikke jobber som det i dag (Pensjonisten mai 2023). Må vi ikke ha som mål å trekke noen av dem hit?

Dette er for øvrig et problem som preger skole, barnehage og flere andre områder i kommunen også.

Ikke blir det bedre av at det nå igjen er avdekket at kommunen har store mangler ved sykehjemmenes alarmsystemer. På tross av at problemet har vært der og vært kjent lenge.

Det er mye som må løses før Bærum kan tilby trygghet, kvalitet og trivsel i eldreomsorgen.

Les også

Hard kritikk mot Bærums omsorgstjenester