Dokumentarskaper Petter Nyquist fra Kolsås i Bærum ble først kjent da han bodde 52 dager på gaten i Oslo i serien «Petter Uteligger».

Siden har han blant annet tatt seerne med inn bak murene for å undersøke hvordan livet er for dem som soner lange straffer for alvorlig kriminelle handlinger.

Vold og overgrep er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem, og noe som dessverre rammer mange nordmenn.

Nå ønsker Petter å se nærmere på hvordan menneskene som er utsatt for disse kriminelle handlingene klarer å leve livene sine videre. Hvordan stabler man et liv på beina etter å ha blitt utsatt for de verste traumene et menneske kan oppleve?

Mange rammes

Petter har selv hatt en trygg oppvekst, men oppdaget under arbeidet med serien at vold i nære relasjoner har foregått også i hans nære omgangskrets. Det ble holdt skjult for ham, og aldri snakket om. Hvorfor er det slik at folk som blir utsatt for kriminelle handlinger ofte velger å dysse det ned, og holde det skjult?

– Under arbeidet med tidligere dokumentarserier har jeg møtt veldig mange som har hatt en barndom preget av vold og overgrep. Omfanget er dessverre stort, derfor er det så viktig å belyse og gi folk innblikk i hvordan en utfordrende barndom vil prege et menneske resten av livet. Håpet er at serien kan vise at det finnes hjelp å få, og at det er mulig å komme ut av situasjonen, sier Nyquist i en pressemelding fra TV2.

Overgrep og vold

I dokumentarserien møter Nyquist fire personer som alle er eksempler på den dystre voldsstatistikken. Angelica ble utsatt for grove overgrep som barn, og jobber med ettervirkningene. I dag klarer hun ikke gå til tannlege uten at det vekker vonde minner.

Lars ble seksuelt misbrukt som barn. Seksuelle overgrep mot menn er et svært tabubelagt tema, og først nesten 40 år senere klarte han å snakke åpent om det som skjedde. Nå har han funnet andre i samme situasjon i foreningen Utsatt Mann.

Kine ble utsatt for grov vold av sin samboer gjennom halvannet år. Nå bruker hun all ledig tid til å hjelpe andre til å komme seg ut av voldelige forhold, og på veien videre, gjennom lavterskeltilbudet «Du eier meg ikke».

Cathrine ble skutt to ganger på Utøya, men mistet søsteren sin. Nå vil hun hjelpe andre ungdommer ved å dele sine erfaringer.

Hjelper andre

Felles for de fire er at de nå vier store deler av livene sine til å hjelpe andre i lignende situasjoner.

Petter følger de fire tett i hverdagsliv, i behandling og i prosessene de går gjennom for å ta tilbake livene sine etter at tryggheten ble røvet fra dem. Programredaktør i TV2, Kathrine Haldorsen, håper serien kan bidra til debatt og refleksjon rundt hvordan vi som samfunn ivaretar dem som blir utsatt for alvorlig kriminalitet.

– I omtalen av straffesaker handler det meste om gjerningspersonene, mens de som blir utsatt for de kriminelle handlingene ofte forsvinner ut på sidelinjen, sier Haldorsen i pressemeldingen.

Programredaktøren håper også serien kan gi håp til mennesker med lignende historier og traumer. «Petter og overleverne» har premiere på TV2 og TV2 Play 1. september.