I Vallerveien 146 på Gjettum har planutvalget i Bærum kommune, ved Høyre og Fremskrittspartiet, gått inn for at en skog med verneverdig og rødlistede trær skal vike for betongblokker i fire etasjer.

Vedtaket, som aldri ville blitt vedtatt om det sto en privat utbygger bak forslaget, er i henhold til argumentene i planutvalgets debatt vedtatt fordi Høyre og Fremskrittspartiet synes tiltaket/formålet med «mixed housing» er så bra at man ikke har tid til å vente til administrasjonen i Bærum finner en annen egnet tomt.

Ja, du leste korrekt. Det man i den politiske debatten har kalt et valg mellom pest eller kolera, står ikke mellom å gjennomføre prosjektet eller ikke, men hvorvidt prosjektet vil bli noen år forsinket.

En verneverdig skog med rødlistede arter, som er mange hundre år gammel, står i fare for å bli hugget ned til fordel for fire etasjers betongblokker fordi politikerne ikke vil ta seg tid til å vente på at man finner en annen egnet tomt.

Er ventetiden på et par år å sammenligne med kolera? Seriøst!

Dersom Høyre og Fremskrittspartiet ikke finner at vern av naturen har tilstrekkelig tyngde i denne saken, er det oppsiktsvekkende. Jeg vil imidlertid supplere med noen andre gode argumenter for å stemme mot byggeprosjektet.

Vi har mange offentlige bygg i vårt nabolag, hvorav flere helseinstitusjoner, ungdomsskole og barnehager.

Dersom Høyre og Fremskrittspartiet ikke finner at vern av naturen har tilstrekkelig tyngde i denne saken er det oppsiktsvekkende.

Skogteigene har en viktig funksjon for oss som bor her, fordi de bryter opp og beskytter området fra å bli preget av offentlige institusjoner samtidig som beboerne/brukerne i helseinstitusjonene nyter godt av skogene når de går tur i nabolaget eller titter ut av vinduene sine.

Les også

SV i superskvis

Ungdommen ved Gjettum ungdomsskole ser også en flott skog som nærmeste nabo, mens barna i Gjettumkollen barnehage bruker skogen som del av sitt uteområde. Skogen var faktisk en forutsetning for å fravike normen for utomhusareal per barn ved vedtakelsen av barnehagen.

Erstattes skogen med fire etasjers blokker, vil området rundt Gjettumkollen barnehage, Gjettum ungdomsskole og Lindelia sykehjem få et institusjonspreg som vil ødelegge sjarmen og bokvaliteten i området.

Les også

Å bygge ned Vallerveien 146 skader mye mer enn natur

Vedtakelsen og byggingen av Gjettumkollen barnehage i tre etasjer har vært en ulykke for nærområdet og utgjør et grovt overtramp mot de eldre beboerne som har sine leiligheter i Gjettumtunet.

Vallerveien 146 er planlagt bygget i fire etasjer, høyere i terrenget enn barnehagen, og vil ta all sol fra øst.

Til høsten er det valg. Denne saken vil illustrere for befolkningen i Bærum hvilke partier som står for en bærekraftig og god utbyggingspolitikk i Bærum.

Jeg håper Høyre og Fremskrittspartiet evner å se ut over kortsiktig økonomisk gevinst og stemmer nei til dette forslaget når det kommer til avstemming i formannskapet.

Til dere andre som bor i Bærum generelt, og Gjettum spesielt: Dersom dere ikke gir dere til kjenne, og protesterer, vil den verneverdige skogen i Vallerveien 146 bli erstattet med fire etasjers blokker i betong.