Til nå har lokale politikere bevilget 264 millioner kroner til omstillingsprosessen, men kun fått 45 millioner fra staten.

18 arbeidsgrupper med 85 undergrupper må til for å gjennomføre prosessen. Får vi et økt byråkrati med regionen i stedet for forenkling?

Prosjektleder i Viken, Harald Horne, skrev til Erna Solberg: «Resultatet av dette er at vi på vei inn mot etablering av den nye fylkeskommunen tvinges til å omprioritere ressurser fra ordinær fylkeskommunal drift».

Hva skal det spares inn på; videregående skoler, vedlikehold av fylkesveier eller kollektivtrafikk? I tillegg kommer utgifter til nytt hovedkontor for Viken i Sandvika for 750 byråkrater.

Region Viken vil neppe ha færre ansatte enn summen av Akershus, Østfold og Buskerud. Behovet i førstelinjetjenester vil være det samme. Når administrasjonen blir sentralisert i Sandvika, vil ventelig Østfold og Buskerud slåss for å beholde flest mulig arbeidsplasser.

LES OGSÅ: 18 lister til tidenes første Viken-valg

Regionsting Viken skal ivareta et område som er fem ganger større enn Akershus. Bærum vil få større problem med å vinne frem når midler for fylkesveier, kollektivtrafikk og videregående skoler skal fordeles. En lakmustest får vi med Fornebubanen, hvor Viken må forskuttere midler på 2 milliarder kroner som utbyggerne skal betale.

Synes man avstanden til politikerne i Akershus fylkesting er stor, så blir den langt større til regionsting Viken. At administrasjonen fysisk sett får tilhold i Sandvika, har ingen betydning. Interessen for regionsvalg vil ventelig bli lavere enn for fylkestingsvalg. Demokratiet svekkes.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Regionsreformen og «nær-politireformen» er skadelige for Bærum. Lokalvalget til høsten er en god anledning til å si sin mening om disse.