I fjor fikk avdelingen for Vei og trafikk i Bærum kommune marsj-ordre om å finne områder for nye pendler-parkeringsplasser.

Ønsket fra politikerne har vist seg vanskelig å oppfylle.

– Vår fremste oppgave er ikke å skrive bøter, men nettopp å skaffe flest mulig parkeringsplasser, forteller spesialkonsulent Miguel Paulos i avdelingen.

LES OGSÅ: Blant de siste som fikk bot

Han fikk denne vanskelige oppgaven lagt på sine skuldre.

– Vår konklusjon er at det ikke er mer å hente av plasser på de arealene vi nå disponerer. Vi jakter hele tiden på aktuelle tomter som ligger i nærheten av stasjonsområder, men de er vanskelig å få tak i. Målet er å få økt kapasiteten med nye arealer, forteller han.

LES OGSÅ: Pendlerne får nye p-plasser på Gjønnes

Men dette er tomtegrunn som også er populære for andre aktører.

For det er en uttalt politikk i både Asker og Bærum at det i tiden fremover skal bygges mer og tettere ved de samme kollektivknutepunktene.