Blommenholm-kvinnen Følsvik ble valgt til stående applaus på kongressen.

– Jeg mener den aller største oppgaven for LO i de årene som kommer nå, er å kutte klimautslipp og skape nye langsiktige, bærekraftige grønne jobber. Det er LOs aller viktigste oppgave, sier Følsvik til NTB.

Følsvik var tidligere nestleder i LO. Hun overtok som leder da Hans-Christian Gabrielsen døde brått i fjor.

Fordi Følsvik er 61 år gammel, måtte kongressen endre aldersgrensen for toppverv i LO fra 60 til 65 år for å bane vei for henne.