Det pågår en viktig debatt i Budstikka om store og små barnehager, og det er en viktig debatt å ha.

Enda viktigere enn størrelsen på bygget er det pedagogiske innholdet. 14. januar har representanter for Utdanningsforbundet et innlegg på trykk her i Budstikka hvor de retter kritikk mot leserinnlegg skrevet av ordfører Lisbeth Hammer Krog og meg selv 9. januar.

Kritikken går på at det ikke i tilstrekkelig grad omtales viktigheten av det pedagogiske innholdet i barnehagen.

Jeg mener kritikken treffer skjevt og ønsker å oppklare.

Innlegget det vises til, var et tilsvar på et innlegg om barnehagebyggene vi bygger og planlegger i Bærum. Derfor handlet innlegget først og fremst om barnehagebygg.

Vi bruker mye tid på å diskutere størrelse på barnehagene i Bærum, og i de debattene er alltid jeg først ute med å si tydelig at bygg er viktig, men enda viktigere er det pedagogiske innholdet.

11. november i fjor skrev jeg blant annet her i Budstikka at «Det viktigste i barnehagene er ikke bygget, men det pedagogiske innholdet som har stor betydning for barnas utvikling. Det handler om språk, sosiale ferdigheter og alt det andre man trenger å lære når man er helt i starten av livet. Det er ikke mulig å si om størrelse i seg selv avgjør kvaliteten i en barnehage. Både store og små barnehager kan være gode barnehager. Samtidig så finnes det noen fordeler ved større barnehager som gjør at vi ønsker å gå den veien i Bærum.»

I kommunestyret 23. november i fjor sa jeg blant annet:

«Det viktigste i barnehagene er ikke bygget, men innholdet. Det er møtet mellom de ansatte og barna, og det er arbeidet de gjør. Det pedagogiske innholdet har stor betydning for barnas utvikling. Det handler om språk, sosiale ferdigheter og alt det andre man trenger å lære når man er helt i starten av livet.»

Jeg mener Utdanningsforbundet og jeg er mer enig enn Utdanningsforbundet fremstiller det som i sitt leserinnlegg. Det pedagogiske innholdet i barnehagene er svært viktig for barns utvikling og vekst. Vi bør snakke mer og bedre sammen i fremtiden. Når vi har felles mål så legger det grunnlag for å finne gode, felles løsninger.