Jeg har stor forståelse for reaksjonene fra beboere, pasienter, pårørende og innbyggere på utfordringene med pasientvarslingssystemet på våre institusjoner.

Problemene har vedvart over tid til tross for at kommunen har hatt tett dialog med leverandør, gjennomgått rutinene våre, gjort justeringer av kapasitet og dekningsgrad og drevet opplæring.

Likevel har vi måttet erkjenne at vi ikke har løst alle problemene, fordi problemene er sammensatte.

Da er Kommunedirektørens ansvar å beklage og å handle for å løse dette.

Vi gjennomfører nå derfor ytterligere tiltak:

  • En grundig gjennomgang av situasjonen ved hver enkelt institusjon der kommunen og leverandøren i dialog med medarbeiderne går gjennom hele løsningen og alt utstyr, og gjennom dette avdekker de grunnleggende årsakene til svikt i systemer.

Det kan være selve pasientvarslingssystemet, infrastruktur ved den enkelte institusjon og opplæring. Dette vil gi et grunnlag for videre konkret oppfølging.

  • Styrking av nattevaktkapasitetene ved institusjonene basert på vurdering av utfordringer og behov som de har.
  • Bærum vil ta kontakt med andre kommuner som bruker systemet for å inngå et tettere samarbeid med sikte på trygge løsninger og dele erfaringer og læring.
  • Sikre gode beredskapsløsninger der pasientene og beboerne opplever utrygghet.
  • Iverksette av anskaffelse av ny velferdsteknologiplattform.

Vi er avhengig av teknologiske løsninger i dagens tjenester, derfor er det viktig at vi har en beredskapsplan hvis teknologien svikter, eller det oppstår brudd i infrastruktur eller strøm.

Det kan hende at vi må trå til med analoge løsninger. Det viktigste er at vi må ha system vi kan stole på. For pasienter og beboere som trenger helsehjelp skal være trygge for at de får bistand når de trenger det.

Bærum, som alle andre kommuner, vil være helt avhengig av gode teknologiske løsninger også fremover, som pasientvarsling, trygghetsalarmer, medisindispensere, GPS og sensorer for å kunne gi omsorg til de som trenger det.

Det kan hende at vi må trå til med analoge løsninger.

Derfor skal vi bruke tiden foran oss for å jobbe frem krav til innhold i utlysning på velferdsteknologi – her må vi ha tett dialog med medarbeidere, brukere, andre kommuner og involvere på tvers av områdene i kommunen.

Vi ønsker trygge og driftssikre løsninger som er tilpasset fremtidens utfordringer.

Jeg vet at lederne og medarbeiderne på våre institusjoner ønsker å gi pasientene og beboerne gode og trygge tjenester.

Derfor er det viktig for meg å heie på dem når vi lykkes med det. Det er like viktig å ta ansvaret på vegne av kommunen, å sørge for at vi som organisasjon retter opp feil og lærer. Det fortjener innbyggerne.

Les også

Åpent brev til Bærum kommune