For noen dager siden leste vi i Budstikka om kreftsyke Paal Alme, pasient på Stabekk helsehus, som flere ganger har opplevd at alarmen svikter. Redsel for ikke å få hjelp når hjelp virkelig trengs.

Dette er uverdige forhold, og selvfølgelig helt uakseptabelt.

I Budstikka fredag 19. mai leser vi at det har vært kjent i lengre tid blant ledere i kommunen og blant politikere at alarmer på sykehjemmene svikter.

Budstikka skriver at dette har vært et problem helt siden 2019.

Flere ledere og politikere uttaler seg om saken i Budstikka 19. mai. Alt det de sier, er bare selvfølgeligheter og svada og vitner om manglende evne til å løse problemet.

Det er administrasjonen som er ansvarlig for å løse dette problemet. At problemet med alarmer som ikke fungerer på sykehjemmene, får vedvare over lang tid, vitner om en ledelse som enten ikke forstår hvor alvorlig dette er, eller åpenbart ikke har evne til å løse det.

Det er vanskelig å ha tillit til en slik ledelse. Det må i så fall overordnede rydde opp i.

Det er ikke nok for politikerne å «be kommunedirektøren ta dette på største alvor». Det må stilles tydelig krav om å løse problemet og innen en viss tid.

Denne saken avdekker ledelse som ikke gjør en god nok jobb, og politikere som er altfor svake til å sette krav til administrasjon i å rydde opp i ting som ikke er i orden.

Den etterlater uansett et dårlig inntrykk av kommunal ledelse.