En mandag kveld i januar avholdt Bærum KrF årsmøte og komponerte samtidig listen til høstens valg. Partiet var nettopp gått inn i regjeringen, og Bærum KrF så frem til en spennende valgkamp for å forsvare sitt ene mandat i Bærum kommunestyre og kanskje øke til to.

Seks solide KrF-navn var kumulert på toppen av valglisten. Da listen litt senere ble sendt inn til kommunen, var imidlertid to navn byttet om:

Kristin Theisen skulle vært 4.-kandidat, men sto på 6. plass, mens Arne Inge Mathisen var gått motsatt vei.

Partiet oppdaget blemmen, men for sent: Appellen til valgstyret i Bærum om å rette rekkefølgen ble ikke tatt følge. Etter å ha sjekket med Valgdirektoratet, fastslo nemlig kommunens valgorganisasjon at det ifølge paragraf 15 i valgforskriften ikke kan byttes rekkefølge mellom kandidatene på en liste etter at innleveringsfristen er utløpt.

Tilgir den ansvarlige

Førstekandidat Kaare Granheim, som tidligere har omtalt seg som en «resirkulert politiker» og håper på retur til Bærum kommunestyre etter mange års fravær, tar det hele med stor ro og har ikke problemer med å gi tilgivelse for feilen.

– Dette skjedde rett og slett en lapsus. Det var litt frem og tilbake, og vi førte ikke egen protokoll for nominasjonen. Den som så sendte inn listen, husket ikke helt hva som var riktig rekkefølge.

– Hva betyr feilen i praksis?

– Den spiller ikke så stor rolle. Alle de seks øverste er uansett kumulert.

Fire navn forsvant

Men problemene med KrFs liste i Bærum stopper ikke der:

Én av de 36 på listen partiet hadde satt opp, er bosatt i Hole kommune og dermed ikke valgbar i Bærum. Dessuten trakk tre kandidater seg etter at listen var satt opp.

Fire navn forsvant dermed ut da valgstyret i Bærum ga KrF-listen sin velsignelse, og den endelige KrF-listen er blitt ganske annerledes enn partiet hadde tenkt.