Det er fantastisk å lese at dette kan foregå og får lov til å fortsette i samme spor. At parkeringsselskapene får lov til å ture frem i samme spor.

Det beskrevne tilfellet («Kastet søppel – fikk p-regning i posten» 5. september) er vanlig praksis.

Når feilene blir påpekt, så får en selvsagt beskjed om at det skal de ordne opp i med å tilbakebetale p-avgiften og fakturagebyret, og det skulle bare mangle.

Men når feilen er påpekt og tilbakebetalt, så skal ikke saken være avsluttet.

Da skal p-selskapet være nødt til å betale erstatning til kunden for hans utlegg i tid, penger og ergrelser – et såkalt kunde-administrasjonstillegg.

Altså at p-selskapet må betale tilbake p-forelegg, pålagt fakturabeløp pluss erstatning til kunden for urettmessig innkreving.

Uvesenet kommer en først til livs når det det får økonomisk betydning for de som er skyldig i slik slendrian.