Jeg har med interesse fulgt med i debatten i Budstikka om ny parkeringsnorm og parkeringsplan i Bærum.

Ett tiltak for å få ned klimagassutslipp er å få bilbruken over fra fossilbil til elbil.

Dette har mange av oss lojalt fulgt opp (80 prosent av nyregistrerte biler er elbiler) og brukt hundretusener på kjøp av elbil.

Da føler man seg ganske lurt når diskusjonen nå dreier seg om å redusere bilbruken generelt, vanskeliggjøre bilbruk og ikke engang kunne parkere den ved sin bolig.

Politikerne bør ta inn over seg at elbilen er kommet for å bli, at vi ønsker et aktivt og levende samfunn, og at det må legges opp til at innbyggerne kan fungere i sitt daglige, aktive liv på en rasjonell måte; både unge og eldre.

Hvis ikke blir det parkeringskaos.

I eiendomsmarkedet er det tre gylne regler: Beliggenhet, Beliggenhet, Beliggenhet.

I relasjon til samferdsel burde det også være tre gylne regler: Tilrettelegging, Tilrettelegging, Tilrettelegging.

Gulrot fremfor pisk. Hyppige avganger, gunstig prising og ikke minst innfartsparkering.

I diskusjonen om mer kollektivbruk, sykkel og gange så later man til å ha glemt (nok en gang) mange av kommunens innbyggere: de eldre. Se Arne Bull Melsoms innlegg 17. april 2023 «Bærum – en eldreklok kommune?».

Kommunen ønsker å være klimaklok, men bør også være eldreklok. Målet er at de eldre skal bo så lenge som mulig hjemme; da må det også legges til rette for det, blant annet i form av egen parkeringsplass, gjesteparkering for blant annet familie og ikke minst til bruk for hjemmehjelpen når den tid kommer.

Les også

Hjemme-alene-fest uten styring

Hvis ikke nye boligprosjekter bygges med slike fasiliteter, blir de uinteressante å flytte til. Ingen ønsker å sitte isolert, ensom og forlatt i sin leilighet.

Det hevdes at det ikke er klimavennlig at eldre blir boende i sine store eneboliger; de bør flytte til noe mindre og la andre med større arealbehov overta boligen.

I og for seg en logisk tanke, men nok en gang: Jeg flytter ikke til et sted som ikke dekker mine boligbehov, blant annet egen parkeringsplass.

Kommunen må sørge for at reguleringsplaner skaper et attraktivt produkt som er interessant å flytte til og således gi den ønskede boligrotasjon. Alle vil jo være tjent med det.

Å foreslå en parkeringsdekning på 10 plasser per 100 boligenhet på Fornebu er intet mindre enn utrolig!

Mer saklighet i debatten hadde vært fint, så slipper vi uttrykk som hjemme-alene-fest, spagater og forgubbing.

Har de glemt at folk faktisk gjør noe annet enn bare å reise til og fra jobben, men faktisk har et liv på fritiden som i mange sammenhenger betinger bruk av bil. Elbil!

Det primære mål bør ikke være «mindre tilgang til bil», men bedre tilgang til alternativene. Mer gulrot og mindre pisk. Ikke glem innbyggernes behov.

Og et hjertesukk: Mer saklighet i debatten hadde vært fint, så slipper vi uttrykk som hjemme-alene-fest, spagater og forgubbing.

Lavmålet i så måte må vel Venstres Eirik T. Bøe stå for: – De signalene Høyre sender ut med et slikt forgubbet forslag, er ikke akkurat tiltrekkende for de unge, kule menneskene som vil bosette seg i Bærum (Budstikka 8. mai).

Unge, Kule? Hvem er det? Nok en gang glemmes de eldre; de som gjennom et langt liv har lagt grunnlaget for de «unge og kule».

Les også

Hva er det politikerne vil vi skal gjøre? Stå og se på elbilen godt parkert i garasjen?