Knapphet på parkeringsplasser ved Bærum sykehus er et stort problem for både ansatte, pasienter og pårørende.

Noen pasienter har sett seg nødt til å velge private tjenester, eller så har de ikke kunnet møte opp til avtale eller behandling som følge av full parkeringsplass.

Hovedtillitsvalgt for sykepleierne på Bærum sykehus, Anne Grete Bjaaland, forteller at det for ansatte som regel er mulig å parkere når de har tidligvakt, men nesten umulig for dem som har mellomvakt eller senvakt.

Parkeringstilbudet har vært et vedvarende problem for ansatte i flere år, påpeker hun. Det er rett og slett for få parkeringsplasser, og hun foreslår å bygge et parkeringshus.

Grethe Orud Loga fra Fornebu står frem som pårørende i Budstikka 20. januar. Hun har kjørt mannen sin til legetime, en legetime han uken før måtte avbestille og flytte – da han ikke fant en ledig parkeringsplass. Denne uken var han heldig og fikk Grethe som sjåfør. Det er rett og slett for dårlig, mener hun.

Tilsvarende historie har Bekkestua-mannen Ottar Nakken, som i en periode har vært til behandling to ganger i uken og sier han opplever samme parkeringsproblem hver gang.

Så hva gjør det Drammens-baserte styret i Vestre Viken Helseforetak med parkeringskaoset på Bærum sykehus?

Jo, på styremøtet til Vestre Viken HF som ble avholdt i Drammen 27. februar, så ble det i sak 21/2023 foreslått utredning av mulighetene for å bygge parkeringshus i tilknytning til det nye sykehuset i Drammen i 2025.

Det umiddelbare behovet for et parkeringshus ved Bærum sykehus, det var ikke på agendaen.

Pensjonistpartiet mener styret i Vestre Viken HF i større grad bør løse dagens aktuelle parkeringsutfordringer som påpekt av pasienter, pårørende og tillitsvalgte for legene og sykepleierne ved Bærum sykehus, fremfor å utrede en parkeringshusløsning for det nye sykehuset i Drammen som kanskje blir ferdigstilt en gang i 2025.