Kommunen har også valgt å forby parkering langs veien, noe jeg mener er en korrekt beslutning.

Meningen med parkering ved stasjonen er at de som har lengst vei til stasjonen, skal få parkere (og betale for det).

Folk som bor i nærheten, skal ta beina fatt.

Det er relativt få parkeringsplasser tilgjengelig. Konsekvensen av gratis betaling hadde vært at de late av oss (og de med kortest vei) også trolig ville valgt å parkere der.

Det hadde medført for få plasser, hvor konsekvensen hadde blitt at de som virkelig har behov for plassen, ville risikert å bli møtt med full parkeringsplass.

Jeg mener derfor det er helt korrekt med betaling på parkeringsplassene tilknyttet togstasjonene.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det har vi tross alt råd til, vi som har behov for det.