Stig Rugsets innlegg i Budstikka 1. juni («Vil Bærums befolkning ha parkeringsplasser?») var meget velskrevet, opplysende og betimelig.

Her er noen ytterligere kommentarer til at utviklingen har blitt som den har blitt.

Utbyggerne ønsker å få maksimal pris på leilighetene de skal selge. Samtidig hevdes fra utbyggerne at etterspørselen etter parkeringsplasser er avtagende.

Dette har de fått god hjelp til av fra Bærum kommune med de nye parkeringsnormer som kommunen innfører.

I etterkant av et salg av en leilighet kommer temaet om parkeringsplass opp. Parkeringsplassene er svært begrenset i antall, og det vises til de krav Bærum kommune har satt, det vil si at utbygger bare har et fåtall plasser tilgjengelig.

Da trer markedskreftene inn, og en pris på 650.000 kroner for en parkeringsplass er vanlig.

En Høyre-velger informerte meg nylig at han nettopp hadde hatt besøk av en representant fra Høyre som var på dørbank.

Han påpekte overfor representanten at Bærum kommune var i ferd med å skape «slumområder» med de nye parkeringsnormene.

Han mente at vi vil få parkerte biler på alle nærliggende veier hvor det er bygget leilighetskomplekser, og vedkommende nevnte Fornebu som et godt eksempel på dette.

Hvis dette ikke er Høyre-velgeres ønske, må de komme på banen og legge press på sine kandidater, for å unngå parkeringskaos på lokale veier.