Sirkulærøkonomi får et stadig større fokus, men i internasjonal sammenheng er Norge en sinke: «Norge henger generelt etter i omstillingen til en såkalt sirkulær økonomi, der ressurser og produkter repareres, gjenbrukes og resirkuleres.»

Dette skriver FN på sine nettsider om det 12. (av 17) bærekraftsmål, «Ansvarlig forbruk og produksjon».

I en kronikk i Budstikka 31. mai skriver Askers ordfører Lene Conradi at Asker skal bli en «spydspiss innen sirkulærøkonomi».

Men som så ofte ellers når nye retninger settes, er det private aktører som går i front.

De offentlige systemene trenger ofte lengre strekning for å endre kurs. Det private initiativ kan derimot snu seg raskere og etablere nye virksomheter som møter fremtidens krav.

Noen ganger skjer dette i samarbeid med det offentlige, som inntar en mer hjelpende posisjon, slik at gründere kan utvikle sine ideer i smult farvann før de forsøker seg på åpent hav.

Dette skjedde blant annet i vår hvor 14 entreprenører ble geleidet gjennom et inkubatorprogram i regi av det delvis kommunalt eide RE Gründerhus i Asker.

Ideene beveget seg fra avfallsspisende larver i Indonesia til søvndyssende hjelpemidler for kolikkplagede spebarn.

Alle disse 14 prosjektene er del av en fremvoksende, lokal økologi innen sirkulærøkonomi.

På Slemmestad ligger for eksempel Omigjen, Norges største kjøpesenter for brukt, med blant annet systuen Sisters in Business og Uff klesbutikk.

Ute på Fornebu holder Fornebu Gjenbruk til, en idealistisk gjenbruksbutikk hvor ingen av de som jobber der mottar lønn, men hvor overskuddet går inn i et fond til bygging av ny menighetskirke på Fornebu.

I tillegg har Norsk Senter for Sirkulær Økonomi kontor i Asker.

Men skal denne økologien utvikle seg til en større organisme, er det nødvendig at noen tar på seg en ledertrøye.

Anne Jortveit i den grønne tankesmien Norsk Klimastiftelse ønsker i et debattinnlegg 26. juni at de folkevalgte legger til rette for sirkulære verdikjeder.

Av partiene som i dag (2019-2023) er representert i kommunestyrene i Asker og Bærum, nevner flertallet sirkulær økonomi i sine partiprogram.

Ikke overraskende er det MDG som gir det størst fokus, men også Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet vier det oppmerksomhet.

Derimot er det helt stille i Frps program. Og overraskende nok også i SV og Rødts.

Selv med gode intensjoner i sin partiprogram, er det uansett nødvendig at de folkevalgte ikke blir stående alene om å bygge sirkulære verdikjeder.

Ellen MacArthur Foundation (EMF) er en av de fremste pådriverne for sirkulær økonomi på global basis. De fremholder at «Det er samarbeid mellom innbyggere, myndigheter, forskningsanlegg og bedrifter» som skal bygge sirkulære bysamfunn.

Asker eller Bærum har mye til felles med denne beskrivelsen, så alt burde ligge til rette for å utvikle Asker og Bærum i tråd med EMFs prinsipper og skape et sirkulært tyngdepunkt på vestsiden av Oslofjorden.

Og så vil det hjelpe om partiene klarer å sette handling bak sine valgløfter.