Etter nye kritiske oppslag i Budstikka mener FAU på Haug skole at tiden er mer enn inne for ny administrativ ledelse for Bærumsskolen.

FAU har i flere år kjempet mot underfinansiering og underbemanning av landets største spesialskole for barn og ungdom med multifunksjonshemning, semifunksjonshemning og tyngre autisme.

Haug skole har i en årrekke vært drevet med altfor lave budsjetter og for få ansatte. Haug sliter derfor med å rekruttere og beholde ansatte. Bruken av ufrivillig midlertidighet og deltid er høy.

Tidlig på høsten 2018 orket ikke den forrige rektoren på Haug, Anne Bryn, å ta ansvar for underfinansieringen og underbemanningen lenger. Skolen mistet en godt likt, kunnskapsrik og erfaren ansatt som hadde viet store deler av arbeidslivet sitt til Haug skole.

Det har vært urovekkende mange avdelingsledere i løpet av de syv årene jeg har hatt barn på skolen. Dette skoleåret har det vært flere helt ubesatte avdelingslederstillinger gjennom hele året.

Flere avdelingsledere har sagt opp i løpet av året, også i prøvetiden. De har alle oppgitt samme årsak: Urimelig stor arbeidsmengde og for få ansatte.

På en spesialskole har elevene og de ansatte et særskilt behov for forutsigbarhet og stabilitet. Dette står i sterk kontrast til hva sønnen min og jeg har vært gjennom i løpet av syv år.

Mange familier med barn på Haug har opplevd det samme: Så langt har vi forholdt oss til tre rektorer, seks avdelingsledere, seks klasselærere og skiftende klasser med endret elevsammensetning hvert skoleår. Assistenter og PP-rådgivere har jeg mistet oversikten over for flere år siden.

Min sønn skal begynne i åttende klasse, og igjen blir det nye voksne og medelever å forholde seg til.

Mange ansatte på Haug skole orker ikke mer fordi de mangler stabilitet og tilstrekkelig med kollegaer. Et underbemannet personale får ikke gitt barna våre den støtten de trenger. De strekker seg så langt at det går utover helsa deres.

FAU mener at rektor Eli Bakke ikke kan holdes ansvarlig for at mange ansatte slutter på Haug etter kort tid og at stillinger blir stående ledige. Hovedansvaret ligger hos kommunalsjef oppvekst skole, Siv Herikstad.

Vi mener derfor det er på tide med en ny administrativ ledelse for Bærumsskolen: En ledelse som støtter de ansatte på Haug i en veldig krevende arbeidshverdag til det beste for barna våre.