Facebook spør meg om hva jeg tenker på en sen nattetime.

Det begynner å bli mange ting å tenke på her ute på Fornebulandet. Er det på tide med timeout, å trekke pusten og vurdere ståa?

Da tenker jeg på:

  • Beboermedvirkningen – er den der? Hva er resultatene? Medvirkning eller overkjøring?
  • Trafikksituasjonen på Forneburingen og spesielt ved Oksenøya skole – Treklang. Skolebusser, 31-bussen, privatbiler, fotgjengere – komplett virvar. Kan vi ha det sånn?
  • Toveis busstrafikk på Forneburingen. Hvorfor det? Med enveiskjøring kan 31 Fornebu-bussen fra byen merkes for eksempel Oksenøya og kjøre runden Forneburingen og tilbake til Snarøyveien og ha endeholdeplass i Snarøyveien for nødvendig sjåførpause. Endringer kommer uansett når T banen og vestre lenke tas i bruk om lenge. Må vi bøye oss for Ruter som krever toveis trafikk med svære leddbusser? Må det brukes flere titalls millioner på en unødvendig veiutvidelse? Det står i kommunedelplan 3, men det går an å revurdere.

  • Møteplasser. Beboerne, og spesielt seniorene, trenger rom. Rom for inntil 200–300 personer. Fornebu Senioruniversitet har enorm interesse og en medlemsmasse på 500, men ikke plass til mer enn 100 på forelesninger.
  • «Torsdagsporten», månedlig høypopulær beboersamling, trenger tak over hodet for å kunne opprettholde tilbudet.
  • Hva skal til for at de store bedriftene her ute engasjerer seg i lokalmiljøet? Det finnes lokaliteter, men de er tilsynelatende utilgjengelig.
  • Hva skjer når det går opp for beboerne på Fornebu og Snarøya at det ikke blir innfartsparkering ved T-banestasjonene slik det er ved Bærumsbanen?
  • Flerbrukshuset ved Fornebu S lar vente på seg. To tomter er båndlagt for offentlige/kommunale bygg. Hva er status? Skjer det noe? Kan det settes opp en midlertidig hall?
  • Ildsjeler her ute som kontinuerlig jobber i lokalmiljøet. Deltar på høringer. Svarer innen tidsfrister. Engasjerer seg. Bidrar i frivilligheten. Utrettelig innsats. Miljøskapere.
  • Budstikka har Fornebu som uttalt satsingsområde. Ser vi det? Hva med en fast side «Fornebulandet»?

Dette er ting jeg tenker på – sikkert mer også – en sen nattetime etter et styremøte i frivilligheten.

Jeg aner konturene av et lite «eldreopprør». Hvem tar ballen?