Jeg og min kollega Yngve Bjerke i Fremskrittspartiet uttrykte vår bekymring i Budstikka («En bil- og parkeringsfiendtlig politikk», 12. mai) for at kampen mot bil og parkeringsplasser går ut over de som har utfordringer med bevegelseshemninger i kommunen vår.

Venstre og Frank Roland svarte med å spørre om vi bor på samme klode og ironiserer over at vi er opptatt av teknologisk utvikling («Frp, bor vi på samme klode?», 16. mai).

Jeg kan bekrefte overfor Venstre at vi bor på samme klode, men at vi snakker med et forskjellig utgangspunkt.

Venstre er kun opptatt av klimaet, Fremskrittspartiet i Bærum er opptatt av både miljøet og innbyggernes ve og vel.

Det plager Fremskrittspartiet at grupper i samfunnet blir ekskludert fra å delta. Selv om store, åpne og bilfrie områder er pene å se på, og gjerne kan være et gode for de av oss som er funksjonsfriske, så har vi som politikere, også et ansvar for de som ikke er funksjonsfriske.

Vi har en stadig økende eldre befolkning, samtidig som at vi har innbyggere som er født med bevegelseshemninger, og mange som har fått utfordringer i løpet av livet. Noen på grunn av sykdom, noen på grunn av ulykker og andre på grunn av alder.

Disse har ikke mange valgmuligheter når de skal bevege seg rundt og delta i samfunnet. Der de en gang i tiden kunne hive seg på sykkelen, så kan de ikke lenger det, nå er det bilen som er deres alternativ.

Neste gang du oppholder deg på et sted som kun er tilrettelagt for de gående, og der det ikke er parkeringsplasser å oppdrive i nærheten, så se deg rundt.

Se hvor mange du ser med bevegelseshemninger, hvor mange som bruker rullestol, stokk eller gåstol.

Hvis du knapt ser noen, så er det ikke fordi de ikke eksisterer, det er heller ikke fordi de ikke ønsker å delta, det er fordi et flertall av politikerne har glemt denne gruppen i sin iver etter å bekjempe bilen, og dermed også parkeringsplasser.

Fremskrittspartiet har ikke noe ønske om å bekjempe bilen, vi har for lengst innsett at den har kommet for å bli.

Se hvor mange du ser med bevegelseshemninger, hvor mange som bruker rullestol, stokk eller gåstol.

Når vi sier at vi er teknologioptimister på klimaets vegne, så mener vi det. I dag har vi elektrifisert de fleste av transportformene i samfunnet, og kjernekraft, som Fremskrittspartiet har vært alene om å være positive til i flere tiår, er nå plutselig kommet på moten hos de fleste partier.

Venstre valgte selv å støtte Fremskrittspartiet og Høyres forslag som ble lagt frem på Stortinget i april i år, om utredning av kjernekraft. Velkommen etter, og velkommen til teknologioptimistenes rekker.

Vi klarer å tenke miljø, uten å glemme innbyggerne. Vi ønsker at Bærum skal være en kommune der alle kan delta og der alle kan være med på sine premisser.

Så får Venstre gjerne fortsette å harselere med at Fremskrittspartiet er opptatt av innbyggernes ve og vel, det lever vi godt med.