Avtalt møte for å diskutere Saghyttas skjebne

MOT LØSNING: I begynnelsen av april møtes kommunen, fylkeskommunen og bygningsvernssenteret for å diskutere hva de vil gjøre med Saghytta.

MOT LØSNING: I begynnelsen av april møtes kommunen, fylkeskommunen og bygningsvernssenteret for å diskutere hva de vil gjøre med Saghytta. Foto:

Mange har engasjert seg i hva som bør skje med Saghytta ved Øverland gård.

DEL

Leder for kulturvernavdelingen i Bærum kommune, Ingunn Stuvøy, bekrefter at de er i kontakt med gårdeier Ole Peter Rostad, Fylkesmannen i Akershus og Akershus bygningsvernsenter for å finne en løsning.

– Sistnevnte er eksperter på gammelt håndverk og vi ønsker deres vurderinger av hytta, sier Stuvøy.

I begynnelsen av april møtes alle disse, samt leder for hovedutvalget for Kultur, folkehelse og frivillighet i Akershus, Vibeke Limi, til befaring.

Avventende gårdeier

Som Budstikka skrev i forrige uke er Saghytta ved Øverland mildt sagt preget av tidens tann. Det lille krypinnet ligger i krysset ved Ankerveien og Murenveien, og ble trolig bygget mot slutten av 1800-tallet.

Siden begynnelsen av 1990-tallet har hytta stått tom og bærer i dag tydelig preg av forfall.

Rigmor Arnkværn, leder av Bærum Natur og Friluftsråd, er blant dem som mener at hytta er blitt «så forfallen at den er farlig for folk og dyr».

– Hytta ligger jo et sted der veldig mange ferdes forbi, og mulighetene for en ulykke er stor. Siden hytta tilhører Rostad, er det han som vil bli ansvarlig dersom noe skjer, sier Arnkværn.

Budstikka har vært i kontakt med gårdeier Ole Peter Rostad som står fast ved at det ikke er noe å gjøre med hytta slik den står i dag. Istedet vil Rostad bekoste en ny, identisk hytte, hvis kommunen går god for det.

– Nå avventer jeg til alle som skal mene noe om saken har fått sagt sitt, sier han.

LES OGSÅ: Damli rev villa ulovlig – kan få inntil 200.000 kr i bot

Kan ha kulturhistorisk verdi

Så lenge det ikke skal gjøres tiltak som krever søknadsbehandling etter plan- og bygningsloven, er det eier som råder over Saghyttas skjebne. Søknadspliktige tiltak avgjøres av Bærum kommune. Akershus fylkeskommune vil kunne ha en rådgivende rolle i prosessen.

Rådgiver i kulturminnevernseksjonen, Edvard Undall, påpeker at hytta kan ha kulturhistorisk verdi. Det kan bidra til at bygningen bør bevares for ettertiden.

– I dette tilfellet er bygningen et spor fra tidligere næringsaktivitet i lokalmiljøet. Gjeldende reguleringsbestemmelser angir at både veifaret og bygninger langs denne skal bevares, sier Edvard Undall.

LES OGSÅ: Ny markahytte snart ferdig restaurert

Vil ha snarlig løsning

Undall følger kommunen i at det er naturlig å først få utført en tilstandsvurdering av fagfolk med kompetanse på antikvariske bygninger.

– Denne vil kunne klargjøre om, og eventuelt hvordan, en istandsetting kan gjennomføres. Neste trinn må være å kontakte håndverkere som har erfaring med tradisjonelt bygningshåndverk og istandsetting av verneverdige bygninger. Det er flere instanser som kan kontaktes for å innhente rådgivning og eventuelt søkes om tilskudd, sier Undall.

Vibeke Limi (Frp) håper å finne en løsning for Saghytta så snart som mulig.

– Jeg går ofte forbi der og ønsker hytta et nytt liv, sier hun.

Artikkeltags