Klokken 10.14 opplevde 1.390 husstander i Bærum og 27 husstander i Asker strømbrudd. Områdene som ble rammet var blant annet Billingstad, Slependen, Tanum og Bjørnegård.

– Det er et eller annet som har kortsluttet og så blitt borte igjen, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia.

Årsaken til strømbruddet er ikke kjent, men Schau har en mistanke om hva det kan være.

– I det området har vi vært plaget av ekorn et par ganger tidligere i luftlinjene våre. Ekorn er ofte lokalisert på bestemte steder, fortsetter kommunikasjonssjefen.

– Søker etter varme

For de 1.400 husstandene ble det heldigvis en kort periode uten strøm. Klokken 10.29 var feilen rettet.

– Når det er fugl eller dyr, så blir det en kortslutning før det faller ned. Da begynner vi å forsøke å koble inn igjen fra vår driftssentral, sier Morten Schau, og fortsetter:

– Hvis vi har en stående feil, så må vi noen ganger seksjonere, det vil si å dele opp nettet til vi finner frem til feilstedet. Denne gangen holdt det imidlertid å koble inn igjen.

I tillegg til ekorn og fugler, er det også andre små dyr som innimellom sørger for at det går i svart i en del hjem. Spesielt på høsten kan dette være en utfordring for strømnettet.

– Gnagere graver seg av og til inn i de transformatorene vi har stående ute i sin søken etter litt varme.