– Det er viktig at vi faktisk får øvd sammen også, sånn at vi blir vant med hverandres rutiner når det smeller, sier sykehusets beredskapsrådgiver, Jørn-Ivar Hellesnes.

Øvelsen ble gjennomført to ganger i løpet av dagen, en rundt klokken 12 og en rundt klokken 14. Formålet er å forberede begge instanser på en mulig kjemikalie-ulykke.

Hellesnes forklarer at øvelsen er en fortsettelse av arbeidet sivilforsvaret gjorde i vår, hvor det var spesielt fokus på kjemisk, biologisk, og radiologisk og nukleær beredskap.

– Scenarioet vi har valgt oss er at det er en lekkasje av ammoniakkgass. Det er ingen trusselgrunner til at vi valgte nettopp dette scenarioet, vi mente bare det passet godt til det vi ønsket å øve på, sier beredskapsrådgiveren.

– Vi har opprettet to renseenheter, hvor både mannskaper fra sivilforsvaret og sykehuset skal øve på å rense forurensede pasienter. Det hele er lagt opp slik at det ikke skal påvirke driften på sykehuset, fortsetter han.

160 med på øvelsen

Ifølge NTB var det totalt 160 deltagere med på øvelsen fra de ulike instansene.

13 personer var også hentet inn til å spille ofre for den fiktive ulykken. En av disse ammoniakkforgiftede var Therese Dahl Kristensen. Hun forteller at selv om deler av renseprosessen i seg selv kanskje var noe ubehagelig, var det betryggende å se hvor fort redningen kan komme.

– Jeg er veldig fornøyd med at det gikk så fort. Det er veldig godt gjennomført, sier hun.

Viktig å være forberedt

Distriktssjef for Sivilforsvaret i Oslo og Akershus, Jon Berntsen, sier de setter pris på å kunne gjennomføre øvelsen sammen med Bærum sykehus. Han mener dette er første gangen de to instansene har gjennomført en slik øvelse sammen.

– Dette med rensing er en veldig viktig oppgave vi og sykehusene har, som det er viktig at vi er forberedt på om det skulle oppstå en situasjon, forklarer Berntsen og fortsetter:

– Det er ganske likt prosessene for rensing av andre ting også, blant annet stråling og radioaktivitet. Det er usikkert hvor akutt det vi øver på her blir i tiden fremover, og selv om vi håper å aldri måtte gjøre dette på ordentlig er det viktig å være innøvd.

Da første gjennomgang begynte å gå mot slutten rundt klokken halv to torsdag, sa Berntsen og Hellesnes seg godt fornøyde med innsatsen han hadde sett.

Distriktssjefen kommenterte også at de allerede hadde fått mye ut av samarbeidet med Vestre Viken, da de hadde funnet og rettet opp småfeil for å kunne jobbe enda bedre sammen i fremtiden.