Vil inspisere ødelagt demning før jul

KOLLAPSET: I mars så Østenstaddammen slik ut, etter at det uventet oppsto en lekkasje i demningen på dammens østside.

KOLLAPSET: I mars så Østenstaddammen slik ut, etter at det uventet oppsto en lekkasje i demningen på dammens østside. Foto:

Demningen i Østenstaddammen gikk lekk i vår. Fortsatt er ingen løsning i sikte.

DEL

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil prøve å få til en inspeksjon før juleferien.

– Jeg vil prøve å få til en tur innom demningen for å få en oppfatning av situasjonen, sier Roar Sivertsgård, senioringeniør i NVE.

Østenstaddammen ved Østenstad kirkegård ble i mars tappet for vann, som følge av at demningen på dammens østside plutselig begynte å lekke. NVE har prøvd å få eierselskapet, Østenstad DA, til å konkludere med hva det ser for seg. Det har ikke lykkes.

– Selskapet har gitt uttrykk for at det ikke ser hensikten med å igangsette noen tiltak eller søke om en konsesjon for å endre på demningen, nå som vannmengden i dammen er redusert, sier Sivertsgård.

Kraftig redusert

Han understreker at NVE på sikt må ha et svar.

– Vi må få bragt på det rene hvorvidt selskapet ønsker å legge ned demningen eller ei, sier Sivertsgård, som forteller at det for NVEs del handler om sikkerhet.

Demningen må trolig må gjennom store utbedringer om dammen igjen skal kunne fylles med vann til opprinnelig vannstand, ifølge Roar Sivertsgård.

NVE har tidligere sagt at sannsynlig årsak til lekkasjen er problemer med det såkalte tappeløpet nederst på demningen, nærmere bestemt en svikt i stengeanordningen. I sommer var det bare en liten pytt igjen av det opprinnelige vannspeilet.

Isproduksjon

Østenstad DA antydet tidligere i år, i et brev til NVE, at nedleggelse av dammen kan være aktuelt. Budstikka har ikke klart å å få selskapets styreleder i tale.

Østenstaddammen er en tidligere isdam, etablert for å produsere is til nedkjøling av matvarer. Demningen ble trolig bygget på slutten av 1800-tallet. Demningen er trolig bygget opp av jord- og steinmasser.

Ulf Kristiansen er styreleder i Østenstad DA. Han sier at selskapet nå avventer et svar fra NVE. 

Vannivået har vært stabilt den siste tiden, sier Kristiansen, som mener at det ikke er fare for at demningen nå skal gi etter. 

Kristiansen sier også at selskapet ikke har fattet noen avgjørelse om å legge ned demningen og dammen.

Artikkeltags