På denne tiden har det vært åtte ulykker med personskader. To er blitt drept, ingen har vært hardt skadd og seks lettere skadd.

Dødsulykkene skjedde i 2005 og 2008. Det har blitt utført mange trafikksikkerhets- foranstaltninger i tunnelen de senere år.

Oslofjordtunnelen med bare ett løp er en av de sikreste tunnelene i Norge. Hendelser med personskade ligger på en tredel av hva som er vanlig i norske tunneler per kjørte km i tunnel.

Med to løp vil ulykkesrisikoen gå ned fra lav til svært lav.

Det finnes over 1.000 tunneler i Norge. I 2013 skjedde det fem dødsulykker i norske tunneler, og i 2014 skjedde det to ulykker.

I de ti foregående årene 2003–2012 skjedde det i gjennomsnitt syv dødsulykker i norske tunneler per år.

Det har altså vært en nedgang i dødsulykker de siste to årene.

Møteulykker utgjør 48 prosent av dødsulykkene. Dette betyr at med to tunnelløp i Oslofjord-tunnelen vil det statistisk sett skje én dødsulykke de neste 14–15 årene.

Statistikk fra Statens vegvesen viser at det skjer nesten dobbelt så mange ulykker på broer sammenlignet med tunneler, henholdsvis 0,20 ulykker med personskade per million kjørte km på broer mot 0,12 ulykker med personskade per million kjørte km i tunneler.

I Oslofjordtunnelen er det 0,038 ulykker med personskade per million kjørte km. Bedre sikkerhet kan ikke være et argument for å velge bro. Da må tunnel velges.

I tunneler er det aldri regn, snø, vind eller glatt føre slik at de trafikale forholdene er optimale.

Les flere meninger her

Å kjøre i tunneler er forbundet med liten ulykkesrisiko sammenlignet med kjøring på vei og bro.