La det ikke være tvil, jeg mener Oslofjordtunnelens løp nummer 2 må på plass. Det jobber jeg for, og det har jeg gjort lenge før Kari Sofie Bjørnsen og Håvard Vestgren fra Asker Høyre begynte å skrive leserinnlegg om saken, slik de gjør 30. november.

Oslofjordforbindelsen har tidligere også vært en svært viktig sak for gamle Hurum kommune og for meg som lokalpolitiker før nye Asker kommune oppsto. Oslofjordtunnelen er, som de fleste vet, utrolig viktig for et stort geografisk område, både når det gjelder trafikksikkerhet og trafikkavvikling.

Vi lever i en historisk krevende tid, og statens økonomiske prioriteringer må nødvendigvis gjenspeile dette. Regjeringen har ansvar for å legge frem et ansvarlig og balansert statsbudsjett for å sikre folk mot uhåndterlige kostnadsøkninger i hverdagen.

Vestgren og Bjørnsen viser i sitt innlegg til Høyres alternative statsbudsjett der det er lagt inn 100 millioner kroner til Oslofjordforbindelsen. Anslått totalkostnad på prosjektet er 5,8 milliarder, så det er jo fortsatt et stykke igjen, også for Høyre.

Som et generelt grep i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, ble alle veiprosjekter beløpende til over 1 milliard skjøvet på. Det innebærer at Oslofjordforbindelsen fortsatt er øverst på Statens vegvesens prioriteringsliste og fortsatt er klar til bygging.

Utsettelsen for 2023 er et av flere tiltak for å motvirke økt pengebruk og å ha kontroll på norsk økonomi. Jeg tror egentlig Høyre som er et ansvarlig parti, forstår dette.

Men kan man faktisk stole på det Høyre lover når de sitter i opposisjon? Vi ser for eksempel ikke spor av de 800 millionene Høyre tidligere i år lovet i strømstøtte til næringslivet for å overby regjeringens strømstøtteordninger.

Våre lokale Høyre-representanter har vi sett uttrykke stor støtte og forståelse for lokalt næringslivs utfordringer med høye strømutgifter, men dette engasjementet er altså ikke å finne igjen i partiets alternativ til statsbudsjett. Der ligger de på regjeringens linje.

Et tomt løfte kan det se ut til.