Bremsene har blitt satt på i Nordsjøen. Deler av den maritime olje- og gassnæringen i Asker og Bærum må omstilles til nye vekstmarkeder.

Utvikling av miljøvennlig teknologi er et naturlig satsingsområde for videre sysselsetting og eksport.

Tett samarbeid mellom myndigheter og industri muliggjorde gassferger til Nesodden allerede i 2009. Utallige næringslivsdelegasjoner og politikere fra hele verden har kommet på besøk for lære om norsk høyteknologi, innovasjon, finansiering og rammebetingelser.

Under Nor-Shipping-messen i juni kom shippingbransjen på besøk til Veritasparken for å ta pulsen på det siste av norsk maritim innovasjon. Da skulle vi hatt en elferge å vise frem! Men den gang ei.

Les også: Barna gransket livet i havet

Dagens batteriteknologi gjør det fullt mulig å erstatte forurensende dieselferger med elferger til en konkurransedyktig pris. Likevel satte ikke den blå-blå regjeringen krav til nullutslippsteknologi på Bastø-sambandet i 2014 til tross for at CO2-utslippene ville blitt redusert tilsvarende 30.000 personbiler i året.

Derfor påla Venstre regjeringen, i budsjettforliket for 2015, at alle kommende fergeanbud skal ha krav til null- eller lav-utslippsteknologi.

Før Venstre påla den blå-blå regjeringen disse kravene rakk Vegvesenet å velge dieselferger mellom Moss og Horten, noe som vil gi store utslipp i ti år fremover. Fergene skal bygges i Tyrkia istedenfor på norske verft hvor vi er verdensledende på nullutslippsteknologi.

Dette er ikke bare en tapt miljømulighet, men også hemmende for grønn vekst og sysselsetting i en kriserammet næring.

Den maritime olje- og gassklyngen i Asker og Bærum er helt avhengig av å kunne eksportere innovativt, høyteknologisk design og utstyr til resten av verden.

Da må rammebetingelsene tilrettelegges for grønn vekst og prototypene må utvikles, testes og vises frem på hjemmemarkedet. Hvis ikke forsvinner kompetansen til utlandet, og regionen går glipp av en unik sjanse til å ta en ledende posisjon i det nye, grønne markedet.

Venstre vil at Norge skal sette seg som mål å bli verdens ledende eksportør av grønn maritim miljøteknologi og selv flytte mer transport fra vei til sjø.

Nå har Asker og Bærum en gyllen mulighet til å gjøre dette på vår egen fjordvei. Oslo og Akershus fylkesting har gitt Ruter mål om at all kollektivtrafikk kun skal benytte fossilfri energi innen 2020. Venstre ønsker at Ruters anbud på båttrafikken på Indre Oslofjord må sette krav om nullutslippsteknologi i alle båter slik at vi oppnår norsk teknologiutvikling.

Da kan vi vise frem en norsk elferge på fjorden når Nor-Shipping kommer på besøk igjen om to år.

På denne måten vil vi bidra til å gjøre Oslofjorden til et utstillingsvindu for grønn sjøtransport. Det vil gi nye grønne arbeidsplasser i Asker og Bærum.

Les flere meninger og debattinnlegg her