Skip to main content

Her er planen for hvordan Oslofjorden skal reddes

I dag la regjeringen frem en helhetlig plan for Oslofjorden. Den inneholder 63 ulike tiltak for å få renere vann, mer liv under vann, mindre plast og større tilgjengelighet for deg og meg. 1,6 millioner mennesker bor ved Oslofjorden, og i 2050 er tallet antatt å være 2 millioner.

I dag la regjeringen frem en helhetlig plan for Oslofjorden. Den inneholder 63 ulike tiltak for å få renere vann, mer liv under vann, mindre plast og større tilgjengelighet for deg og meg. 1,6 millioner mennesker bor ved Oslofjorden, og i 2050 er tallet antatt å være 2 millioner.

Foto: TRINE JØDAL

Regjeringen har lagt frem en redningsplan for Oslofjorden. – Endelig, sier Lene Conradi. 

Nå skal livet under vann bli mer levende, vannet bli renere og plasten bli borte. Du og jeg skal også få bedre tilgang til fjorden. 

Tirsdag i påskeuken la klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) frem regjeringens helhetlige plan for Oslofjorden. 

Den inneholder 63 ulike tiltak og 19 læringspunkter. Kystkommunen Asker har lenge engasjert seg i, og etterspurt, en slik plan. 

– Endelig, dette har vi ventet på. Vi har spennende kunnskapsmiljøer i Asker som ser frem til å kunne bidra i dette arbeidet, sier ordfører Lene Conradi (H).

Elisabeth Holter-Schøyen (V, til venstre) og Lene Conradi (H) er glad for planen fra regjeringen endelig kommer. Nå håper de at et informasjonssenter kan bli lagt til Asker.

Elisabeth Holter-Schøyen (V, til venstre) og Lene Conradi (H) er glad for planen fra regjeringen endelig kommer. Nå håper de at et informasjonssenter kan bli lagt til Asker. 

Foto: Eyvind Menne

Vil ha senter til Asker

Tiltakene som kommer i planen fra regjeringen, knytter seg til flere hovedområder. Dette gjelder både landbruk, forurensing, fiske, restaurering og friluftsliv. Helt konkret handler det for eksempel om å redusere avrenning av gjødsel i landbruket, et forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter, gi økt tilskudd for rydding av søppel, ha minst ett fredet område for hummer i hver kommune, fortsatt tiltak mot fiske av torsk og utvikle en plan for restaurering av vassdrag. 

I tillegg ligger det i planen at det skal etableres et informasjonssenter. Dette har politikere, frivillige, næringslivet og andre jobbet iherdig for at skal legges til Asker.

– Skal vi alle bidra til å gjøre fjorden renere og holde den ren, trenger vi kunnskap. Jeg er derfor svært glad for at regjeringen har besluttet en etablering av informasjonssenter slik Miljødirektoratet foreslo. Et senter jeg håper kan legges til Asker med utgangspunkt i Oslofjordmuseet, slik vi har jobbet for, sier Elisabeth Holter-Schøyen (V).

Regjeringen har foreløpig ikke bestemt seg for hvor et slikt informasjonssenter skal ligge. 

– Vi er åpne for at dette kan bygges som en ny enhet, eller gå inn i eksisterende formidling, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. 

Kritisk til rapport

Oslofjorden har lenge vært truet. Torskebestanden er på et historisk lavt nivå og miljøgifter gjør at vi ikke bør spise fisk og skalldyr fra deler av fjorden. 

I januar la fylkeskommunen frem en rapport med forslag til hva som må til for å få opp fiskebestanden. 

Fiskerlaget Sør er positive til planen fra regjeringen, men stiller seg kritiske til at rapporten «Krafttak for kysttorsken» er brukt som kunnskapsgrunnlag. Organisasjonen hevder at rapporten inneholder en rekke feil og fokuserer ensidig på negative effekter av tråling. 

 – Rekefisket i Oslofjorden er miljøsertifisert, og ytterligere restriksjoner nå vil resultere i kroken på døra for fiskemottakene og bortfall av mange arbeidsplasser. Muligheten for kortreist, sunn sjømat for befolkningen langs fjorden ville forduftet. Vi ønsker et fortsatt godt samarbeid om forskning og kartlegging, for å følge utviklingen i fjorden, sier styreleder i Fiskerlaget Sør, Lennart Danielsen.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la tirsdag i påskeuken frem regjeringens plan for å redde fjorden. – Dette er en viktig dag for Oslofjorden. Det er en av de mest artsrike fjordene vi har i Norge, og det er den fjorden i Europa med størst aktivitet, sier statsråden.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la tirsdag i påskeuken frem regjeringens plan for å redde fjorden. – Dette er en viktig dag for Oslofjorden. Det er en av de mest artsrike fjordene vi har i Norge, og det er den fjorden i Europa med størst aktivitet, sier statsråden.

Foto: TRINE JØDAL

Bedre til å si nei

Rotevatn vil nå ha slutt på at folk tar for seg i strandsonen. Stadig settes det opp gjerder eller noen rives ned. Nå vil statsråden at kommunene skal bli bedre på å si nei til bygging og lære av hverandre. 

Et råd, Oslofjordrådet, skal overvåke at regler følges og prosjekter gjennomføres. I tillegg åpner statsråden for å videreføre praksisen med å kjøpe opp eiendommer langs Oslofjorden. 

– Det kan være nødvendig å kjøpe opp eiendommer for å gjøre de tilgjengelige for allmennheten, sier Rotevatn.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.