Skip to main content

Foreslo 17 tiltak for Oslofjorden

Tilstanden til Oslofjorden blir i en rapport fra regjeringen betegnet som «svært alvorlig».

Tilstanden til Oslofjorden blir i en rapport fra regjeringen betegnet som «svært alvorlig». 

Foto: Joakim S. Enger

Det manglet ikke på engasjement da bærumspolitikerne fikk oversikt over kommunens tiltak for en sunnere Oslofjord. 

– Denne saken er stor og viktig. Alle har fått med seg alvoret når det gjelder tilstanden til Oslofjorden, åpnet Dag Egil Strømme (H), utvalgsleder for miljø, idrett og kultur, under torsdagens møte. 

I mars la regjeringen frem en redningsplan for Oslofjorden. I planen blir tilstanden for livet i fjorden betegnet som «svært alvorlig». Planen har 63 tiltak, der 13 er nye. Bærum kommune er ikke pålagt å iverksette nye tiltak, men bes rapportere inn hva som blir gjort årlig. 

Utvalgsleder Dag Egil Strømme (H) ba om at flere av tiltakene som ble fremmet ble gjort om til oversendelsesforslag.

Utvalgsleder Dag Egil Strømme (H) ba om at flere av tiltakene som ble fremmet ble gjort om til oversendelsesforslag. 

Foto: EVA GROVEN

Styrket tilsyn

Marianne Rieber-Mohn (Ap) la frem ti forslag til tiltak, da utvalget fikk en orientering om hva som blir gjort i Bærum. 

De handlet blant annet om å styrke tilsynet av avløpsvann, avvikle bruk av gummigranulat på kunstgressbaner, gi færre dispensasjoner til bygging nær vassdrag og sette opp bussforbindelse til friluftsområder. 

Venstre foreslo at restaurering av sjøområder tas inn i planarbeidet, når steder som Lakseberget og Lysakerfjorden skal bygges ut

Til sammen ble det fremmet hele 17 forslag til orienteringen. 

Strømme mente imidlertid at en flere av forslagene ikke falt innunder utvalgets ansvarsområde. 

Han fikk støtte av kommunalsjef Svein Finnanger, som også fortalte at kommunen er i gang med flere av tiltakene som ble fremmet. 

Dermed ble flere av forslagene gjort om til oversendelsesforslag, og ble ikke stemt over. 

Engasjement overrasker

Ingvild Tandberg, saksbehandler og vannområdekoordinator for Indre Oslofjord, er glad for at mange av politikerne engasjerte seg under møtet. 

– Det var et overraskende stort engasjement og det kom flere gode forslag, sier hun. 

Hun er klar på at mye gjenstår. 

– Vi har en jobb foran oss. Vi er langt fra dit vi ønsker å komme, men vi er godt i gang. 

Tandberg trekker i likhet med Venstre frem naturmangfold og rehabilitering, når områder langs kysten bygges ut, som en viktig kommunal oppgave. 

Dette er noen av tiltakene kommunen jobber med eller planlegger: 

  • Redusere utslipp fra kommunale avløp
  • Redusere arealavrenning fra jordbruk 
  • Redusere tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling
  • Ivareta sårbare arter, utvalgte naturtyper og kulturminner
  • Restaurering av naturverdier i sjøområder
  • Bedre allmennhetens tilgang til strandsonen
  • Styrke attraktiviteten til områder som er viktige for friluftsliv
  • Bidra til at friluftslivsområdene blir brukt av alle befolkningsgrupper

Les mer om tiltakene her

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.