Skip to main content

«Alle» vil ha besøkssenter på Oslofjordmuseet

Oslofjordmuseets beliggenhet blir av flere fremhevet som unik med tanke på å legge et besøks- og informasjonssenter for Oslofjorden til Vollen. Her fra åpningen av museumshavnen, med selve museet til høyre i bildet.

Oslofjordmuseets beliggenhet blir av flere fremhevet som unik med tanke på å legge et besøks- og informasjonssenter for Oslofjorden til Vollen. Her fra åpningen av museumshavnen, med selve museet til høyre i bildet. 

Foto: KARL BRAANAAS

Det er stor enighet om å gjøre Oslofjordmuseet om til senter som skal lære folk mer om fjorden. Kommunedirektøren støtter nå museets søknad. 

Gjennom hele fjoråret ble det jobbet for at Asker skal bli vertskommune for et nytt besøkssenter for Oslofjorden. Et slikt senter vil være på Oslofjordmuseet, og hensikten er å øke folks kunnskap om verdien av fjorden. 

Allerede sommeren 2020 var flere grupper samlet på museet for å legge planer for denne satsingen. Ordfører Lene Conradi skrev brev til Klima- og miljødepartementet for å argumentere for kommunens kandidatur. 

– Det betyr at askerbøringer får et Oslofjordsenter med et utvidet tilbud i forhold til dagens museum. Jeg håper og tror at dette kan bidra til økt bevisstgjøring og eierskap til Askers rolle på området, ikke minst etter kommunesammenslåingen, sier avdelingsdirektør Per Olav Torgnesskar. 

Han mener Oslofjordmuseet er spesielt godt egnet til formålet, fordi det ikke krever et nybygg og fordi plasseringen i Indre Oslofjord er best fordi det er den tettest befolkede delen av fjorden. Askers kystlinje er på 17 mil. 

Avdelingsdirektør ved Oslofjordmuseet, Per Olav Torgnesskar, får støtte fra mange hold.

Avdelingsdirektør ved Oslofjordmuseet, Per Olav Torgnesskar, får støtte fra mange hold.  

Foto: KARL BRAANAAS

Lett tilgjengelig i Vollen

Denne uken skal utvalgene for samfunnstjenester og medborgerskap i Asker behandle saken. Den skal til videre behandling i formannskapet i slutten av januar, og i kommunestyret i februar. Nå sier kommunedirektør Lars Bjerke at kommunen støtter en søknad fra Museene i Akershus (MiA)   om et slik senter på Oslofjordmuseet. 

– Et besøkssenter i Asker vil være lett tilgjengelig for en stor del av befolkningen i og rundt Oslo; skoleklasser og familier, privat og offentlig næringsliv, forvaltning og politikere. Asker har allerede mange aktører, attraksjoner, aktiviteter, infrastruktur og bygg på plass for et besøkssenter for Oslofjorden, sier han, og viser til at hurtigbåt og kyststi binder flere ledd sammen. 

Sommeren 2020 var en rekke aktører samlet til arbeidsmøte på museet, for å snakke om ambisjonen om å bli et informasjonssenter. Stående fra venstre: Elisabeth Holter-Schøyen, Lene Conradi og Tine Wågønes i NoWaste!

Sommeren 2020 var en rekke aktører samlet til arbeidsmøte på museet, for å snakke om ambisjonen om å bli et informasjonssenter. Stående fra venstre: Elisabeth Holter-Schøyen, Lene Conradi og Tine Wågønes i NoWaste!

Foto: EVA GROVEN

Flere lokale aktører vil samarbeide om et besøkssenter. Både Asker sjøskole, Destinasjon Vollen, Vollen marina, Vollen nærmiljøsentral og Vollen historielag trekkes frem av Lars Bjerke. Oslofjorden friluftsråd har ytret ønske om fortgang i planene. 

– Vi trenger et slikt senter, slik at vi kan hjelpe neste generasjon på vei. De må få mer kunnskap om livet i fjæra og om hva som skjer i havet, uttalte direktør Espen Søilen da miljødirektoratet la frem en helhetlig plan for Oslofjorden i mars i fjor. 

Behov for penger

Ifølge museumsdirektøren vil «en moderat ombygging» av museet være nødvendig for å realisere planene om et informasjonssenter. Dette knytter seg blant annet til kontorplass for ansatte. 

– Men vi kan komme raskt i gang for en rimelig penge. Vi har både utstillingsarealer, kafé, butikk og et auditorium, sier han uten å ville utdype konkret hva en ombygging vil koste. 

Asker kommune eier bygget ved fjorden, og gir 640.000 kroner i årlig driftsstøtte til museet. Det vil være behov for ytterligere finansiering fra kommunen eller fylkeskommunen. 

– Omfanget av dette vil komme frem senere i prosessen, opplyser kommunedirektør Lars Bjerke. 

Dette er planen for besøks- og opplevelsessenter for Oslofjorden som Asker kommune har lagt ved i brevet til Klima- og miljødepartementet. Brevet ble sendt i 2020.

Dette er planen for besøks- og opplevelsessenter for Oslofjorden som Asker kommune har lagt ved i brevet til Klima- og miljødepartementet. Brevet ble sendt i 2020. 

ILLUSTRASJON: ASKER KOMMUNE/GODT SAGT KOMMUNIKASJON
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.