Det hersker vel ingen tvil om at tilstanden i Oslofjorden er dårlig. Svært dårlig. Og at tiltak må iverksettes på mange områder. Nå.

Dette har gått opp for både politikere, landbruket, næringslivet og innbyggerne som bor rundt og som bruker Oslofjorden som rekreasjonsområde.

Les også

Det haster for fjorden

Venstre har lenge sett dette og har jobbet for å få på plass tiltak.

Det var Venstres representanter Ola Elvestuen, Carl Erik Grimstad og Abid Raja som i 2017 fremmet et representantforslag om dette på Stortinget. Og som heldigvis resulterte i «Helhetlig plan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» som ble vedtatt i 2021.

I Asker har vi fulgt dette godt opp, og Venstre har sørget for å få saker til politisk behandling om hvordan Asker kommune skal følge opp planen og de tiltak som er beskrevet her.

Tiltak må iverksettes på mange områder. Nå.

Det har som kjent vært mange behandlinger av dette – i både utvalg og i kommunestyret, og vi samarbeider også tett med Venstres folkevalgte i fylkestinget og på Stortinget om arbeidet for Oslofjorden.

I behandlingen av Viken fylkeskommunes budsjett var 50 millioner kroner til arbeidet for ren Oslofjord en felles hovedprioritet for Venstre, Høyre og KrF. Dette fikk dessverre ikke tilslutning.

Det er flott at Arbeiderpartiet lokalt i Asker – sammen med de fleste andre partier – nå også ser viktigheten av dette arbeidet.

Men det blir veldig spesielt at Arbeiderpartiet lokalt (innlegg i Budstikka 31. januar «Ja, vi må redde Oslofjorden» av Trude Nygård Evensen) skylder på Høyre både nasjonalt, regionalt og lokalt for at det ikke er tatt grep tidligere.

Hva har Arbeiderpartiet gjort? Jeg kjenner ikke til at Arbeiderpartiet har fremmet noen forslag hverken nasjonalt, regionalt eller lokalt før vi fikk på plass Helhetlig tiltaksplan, som Solberg-regjeringen laget. Etter initiativ fra Venstre.

Det er flott at den nye klima- og miljøministeren følger opp dette. Men det skulle virkelig bare mangle.

Jeg håper vi kan stå sammen i det viktige arbeidet vi har foran oss i å redde Oslofjorden.

Tilstanden til Oslofjorden krever handling. Fra landbruket, fra kommuner, fra fylkeskommuner, fra staten, fra innbyggere og ikke minst fra oss politikere. Da må vi stå sammen.

For sammen må vi redde Oslofjorden.

Les også

Oslofjorden kan og skal reddes