Det er med stor glede jeg nå leser avisinnlegg fra flere politiske hold, faglige kronikker, redaksjonelle oppslag og lederspalter med tema Oslofjorden.

Senest i Budstikka 12. januar om obligatorisk småbåtregister, som jeg er enig i at må på plass.

Vi har kommet et godt stykke videre fra middelmådige problembeskrivelser for noen år tilbake, til «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv», som Regjeringen Solberg la frem våren 2021.

Heldigvis ser vi nå flere gode problemløsende forslag til tiltak, med bredt engasjement fra flere samfunnsaktører og ikke minst flere politiske partier. Kjempefint!

Optimismen er med andre ord til stede, og det er i mine øyne et nødvendig premiss for å få løst problemene. Problemene er sammensatte og kan ikke løses ved noen «quick fix».

Jeg er derfor litt overrasket, og skuffet, over at ikke mer følges opp av de som styrer. Både i Viken fylkeskommune med det rødgrønne fylkesrådet, og staten, med den rødgrønne regjeringen.

Les også

Skal Oslofjorden bli bra, må alle dalfører bidra

I fylkesrådets endelige budsjett ble Oslofjord-bevilgningen, etter press fra MDG, satt til 6 millioner kroner. Regjeringen satte av 20 millioner kroner i statsbudsjettet til arbeidet med å redde Oslofjorden.

I Viken Høyre sitt alternative budsjett, som dessverre ikke ble støttet av flertallet i fylkestinget, bevilget vi 50 millioner kroner til dette arbeidet.

En døende Oslofjord kan også være en gigantisk forretningsmulighet.

Dette fordi vi mener at det må en kraftigere innsats til. Vi kan ikke miste verdifull tid, og Viken burde tatt en tydeligere lederrolle i dette arbeidet.

Marin restaurering, støtte til forskning og næringsutvikling, støtte til frivilligheten og mer informasjonsarbeid er viktige innsatsområder i vårt forslag.

Les også

Gode nyheter for en renere Oslofjord

Særlig støtte til forskning og næringsutvikling vil kunne bidra til raskere løsninger på problemene.

En døende Oslofjord kan også være en gigantisk forretningsmulighet. Vi tror på at stimulering av faglige dyktige miljøer både innen akademia og næringslivet ville ha gitt betydelige resultater, med gevinst i form av ren fjord, nye arbeidsplasser og mer inntekter til fellesskapet.

Vi etterlyser et større bidrag fra regjeringen. Vi mener at regjeringen må ta et ordentlig ansvar for å redde Oslofjorden og stille opp med helt andre bidrag, både når det gjelder kronebeløp og innsats.

Skal fjorden reddes, må det store investeringer til som hverken kommuner, fylkeskommuner eller innbyggerne kan ta alene.

Viken Høyre, og etter hvert de tre nye fylkenes Høyre-partier, vil sammen med berørte kommuner fortsette jobben med å redde Oslofjorden. Dette vil fremkomme både i valgprogrammer og i budsjetter.

Med et stort engasjement fra flere hold, forventer vi at flere stiller opp med penger som monner. Vi får det til hvis vi vil!