Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), truer med å skrote hele Fornebubanen, hvis ikke Oslo får innfridd seks nye krav. De kravene legger et enormt press på både Viken og Bærum.

Kravlisten til byrådslederen kommer etter at Fornebubanen har est ut med 7 milliarder kroner på noen få måneder.

I kortform lyder kravlisten slik:

  • Viken må ta en større eierandel
  • Grunneierbidraget må opp
  • Fordelingen av grunneierbidraget må komme begge kommunene til gode
  • Viken må ta et større ansvar for prisøkningene
  • Bærum må legge til rette for mer boligbygging
  • Kapasiteten på Grorudbanen må opp

Vikens fylkesråd for økonomi og finans, Edvin Søvik (Ap), sier det er vanskelig å forholde seg til en slik kravliste, når Oslo selv har vært med på å forhandle frem dagens avtale. Her er det verdt å merke seg at den uttalelsen kommer fra en partikollega, ikke et opposisjonsparti.

For Bærums del er det særlig punkt 2, 3 og 5 som setter kommunen i en skvis.

Både ordfører Lisbeth Hammer Krog og kommunedirektør Geir B. Aga har varslet at dersom Fornebubanen ikke kommer, blir det stans i boligbyggingen på Fornebu. Den banen er også en forutsetning for de grunneierbidragene som Obos og Selvaag har forpliktet seg til.

Dette er penger som Oslo varsler at de vil delvis ha kloen i gjennom kravet om at fordelingen må komme begge kommunene til gode.

De vil altså ha deler av summen Bærum har forhandlet seg frem til. Regn med at noen vil kontre med å spørre hva Oslo har gjort for å få på plass grunneierbidrag på sin side.

I forlengelsen av dette kommer det også et krav om at Bærum må bidra til økte grunneierbidrag gjennom å tilrettelegge for enda flere boliger. Oslo Aps Andreas Halse nevnte eksplisitt omregulering av næringseiendom til boliger på Fornebu.

Det gir garantert gjenklang hos Obos-sjef Daniel K. Siraj. For dette var en blåkopi av hva Siraj sa til Budstikka direkte fra et møte med Raymond Johansen.

Siraj var villig til å bla opp 300 millioner umiddelbart i økte grunneierbidrag. Men han var villig til å bla opp mye mer – uten å nevne en sum – hvis Obos fikk bygge mer, nettopp gjennom at Bærum omregulerte næringseiendom til boliger.

Alle som husker hvor langt inne det satt å få landet dagens boligtall på Fornebu under KDP3-behandlingen i 2019, vet hvilket hjørne Bærums politikere presses opp i nå.

Oslo vil altså tvinge Bærum til å bygge mer – og så skal de attpåtil ha sin skjerv av det Bærum måtte få ut ekstra av Obos.

Det lukter en politisk gisselsituasjon lang vei.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.