Vanligvis sitter politiets operatører inne på operasjonssentralen på Grønland og følger hendelsesbildet via skjermer og andre kommunikasjonsmidler. Denne uken var 14 av dem med ut på Langåra for å lære mer om marin forsøpling.

  • Helgens magasinsak omhandler grumsete vann i Oslofjorden, og millionparken som skal rense den - les den her: Redningsparken

– Dette er en god bevisstgjøring for oss, og hyggelig at vi kan bruke fagdagen vår til noe meningsfylt som dette. Vi får jo tidvis meldinger om faunakriminalitet og utslipp, men det er kanskje ikke alt vi har så god kunnskap om, sier operatør i Oslo politidistrikt, Martin Martinsen.

For at de som sitter på operasjonssentralen skal kunne håndtere faunakriminalitet, forsøpling og utslipp på en best mulig måte, mener Martinsen det er viktig at de får lært mer om temaet.

LEST DENNE? Fylte 22 søppelsekker, dette fant de

Glad for hval på land

– Marin forsøpling er noe forskerne har advart om i årevis. Heldigvis fløt den hvalen som hadde magen full av plast inn på land, slik at man fikk opp øynene ordentlig for dette. Det er mye forsøpling i Oslofjorden, og de største synderne er menneskene, sier rådgiver i Oslofjordens Friluftsråd, Bjørn Heidenstrøm.

Han beskrev billedlig for de utsendte politiansatte om konsekvensen av marin forsøpling og hvordan mikroplast forurenser og trenger seg inn i fisk.

Etter å ha blitt satt i land ved Butikken på Langåra, ventet en ti minutters gåtur til Nordre Langåra og en forsøplet strand der. Heidenstrøms utfordring til deltagerne fra politiet var klar: Hvor mange q-tips kan dere plukke på 30 minutter på 20 meter strand?

Fasiten ble 4.124 q-tips.

DEBATT: Kamp mot plast i havet

Større skjærgård

– Disse q-tipsene havnet i sjøen fordi kloakkanleggene ikke klarer å fange de opp når det blir mye vann. Disse anleggene må få bedre rutiner og gjerder ved flom slik at all denne marine forsøplingen kan unngås, mener Heidenstrøm.

– Mannskapene våre skal gjerne kunne litt om alt. Når vaktlagene som ikke er operative hver tredje uke har en fagdag, er det fint at de kan oppdatere seg på ulike temaer. Denne gang var det bevisstgjøring rundt marin forsøpling, sier Runar Skarnes, fungerende leder for Seksjon for operasjonssentral og sentralbord i Oslo politidistrikt.

Han peker også på det faktum at Oslo politidistrikt har fått større skjærgård etter sammenslåingen.

– Derfor er en sideeffekt av slike dager også å bli bedre kjent med skjærgården, mener Skarnes.

LES OGSÅ: Suger søppel opp fra sjøen

Marin forsøpling

Hvert år havner 8 millioner tonn plastavfall i verdenshavene. Det antas at mengdene vil doble seg i 2030 og firedoble seg i 2050.

Marint avfall tar livet av mer enn en million sjøfugl, hundretusenvis av marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden.

Plast er spesielt problematisk fordi det brytes svært sakte ned, og kan fragmenteres til mikroplast. Det kan forårsake alvorlige skader på dyr som svelger plast, kveles, skader seg, eller får i seg miljøgifter.

80 prosent av dette antas å stamme fra aktivitet og industri på land, mens de resterende 20 prosentene stammer fra aktivitet ute på havet.

Kilde: Miljødirektoratet, WWF