Skip to main content

Søker skogens O

STEIN FRA BRYSTET: Frivillig karttegner Håkon Løvli (55) fra Borgen er en av dem som tegner og vedlikeholder orienteringskartene i Asker. Stiene her i Vardåsen er flittig brukt av dem som trimmer med kart – og flere ganger har han fått spørsmål om ikke denne steinen burde vært markert. Nei, det mener Løvli slett ikke, og grunnen kan han godt forklare. ALLE FOTO: KNUT BJERKE

Hundrevis av timer har Håkon Løvli fra Borgen brukt til å tegne stier, kløfter og stup på Vardåsen. Men ikke denne steinen her, nei.

Les flere artikler