Her dumpes brøytesnø i Askerelva, skrev Budstikka tidligere denne uken.

En beboer i Asker sentrum har gjennom vinteren observert og filmet hvordan snø fra veier og fortau skyves ut i Askerelva, istedenfor at den kjøres til et egnet deponi.

– Det er fullstendig uakseptabelt at det dumpes snø i Askerelva. Det er ille at det skjer, og det er heller ikke lov, sier Askers ordfører Lene Conradi (H), som har tatt opp saken med rådmannen.

– Jeg har gitt rådmannen og kommunens adminstrasjon beskjed om at slike ulovligheter ikke kan aksepteres, og jeg har fått så fått vite at slik ulovlig praksis forfølges, sier Conradi.

Tre nye deponier

Dumping av snø krever formell tillatelse etter både plan- og bygningsregelverket og forurensingsloven. Budstikka har både i fjor og i år skrevet om at snø dumpes ulovlig rundt omkring, utenom godkjente deponier. Det vil Askers ordfører ha en slutt på.

– Dumping og lagring av snø, som i mange tilfeller er forurenset, skal inn i ordnede former. Kommunens administrasjon jobber derfor med å opprette tre snødeponier, i tillegg til det ene kommunen har allerede har på Bondi, sier Conradi.

De tre aktuelle deponiene er:

  • Yggeset ved avfallsparken – (kommunalt anlegg, trenger omregulering/ny regulering)
  • Liahagen ved Engelsrud – (kommunalt anlegg, men innsigelser mot kommuneplanen må avklares)
  • Jerpåsen sør for Bergsmarka – (privat anlegg, trenger avklaring om hvorvidt adkomst kan skje via Lier)

LES OGSÅ: Han har nå Askers eneste godkjente snødeponi

– Er utålmodig

Meningen er at deponiene skal kunnes brukes også av private snøbrøytere, ifølge Conradi – som imidlertid ikke har oversikt over hvor mye og hvordan private skal betale for å kvitte seg med overskuddssnø.

Asker kommunes snødeponi i Skytterveien på Bondi er i drift, men er ennå ikke formelt godkjent av Fylkesmannen – snart ett år etter at Asker kommune fikk beskjed om å gjøre endringer og søke.

– Jeg er utålmodig og vil ha en formell godkjenning så fort som mulig, sier Conradi.

Martin Martinsen, leder for samferdsel i Asker kommune, opplyser at kommunen nå har søkt seg selv om godkjenning etter plan- og bygningsloven. Neste steg er en formell søknad til Fylkesmannen, som altså godkjenner driften etter forurensingsloven. Martinsen peker på at det er en omfattende prosess å få deponiet godkjent.

– Neste vinter skal alt være på plass på Bondi, sier Martinsen.