I Budstikka onsdag 22. mars leser jeg at Høyre programfester vern. Og bildet viser uomtvistelig Føyka. I denne kommentaren har jeg ingen mening om hva Høyre har programfestet, programmet har jeg så langt ikke lest.

Høyre og samarbeidspartiene vedtok i møtet å ta ut underpunktene a) til og med d) men beholdt punkt 1 og 2. Grunnlag for dette var at samarbeidspartiene ikke var helt enige om hva de mente om de fire nevnte punkter og valgte derfor å ta de ut.

Det er nå så sin sak. Men i onsdagens innlegg bekrefter nå Høyre slik jeg forstår innlegget, at de støtter kommunedirektørens forslag til innstilling som beskrevet slik:

«Føyka legges ut med arealformålet bebyggelse og anlegg for hele området, og med en bestemmelse som fastsetter at minimum 50% av området skal forbli ubebygget, tilrettelagt for fysisk aktivitet.»

Videre leser jeg at Høyre varslet i formannskapet at de frem mot endelig behandling av kommuneplanen i juni vil vurdere å skravere grøntarealet i Askerparken for å sikre at dette området vernes.

Jeg deltok i formannskapets møte 14. mars og oppfattet ikke at Høyre varslet noe som helst om Askerparken, og langt ifra vern av deler av området på Føyka.

For sikkerhets skyld har jeg spolet igjennom streamingen fra møtet og har ikke funnet noe som helst om at Høyre varslet om dette.

I beste fall er det en inkurie, det er i alle fall slik at dette kan lett misforstås, hvis det menes kun grøntarealet rundt banen og ikke Askerparken som sådan.

Overskriften i artikkelen og bilde av området Føyka er i alle fall misvisende til at det ble varslet om vern i formannskapets møte.

Her mener jeg ordfører Lene Conradi og leder av sentrum krets av Asker Høyre Vibeke Giske Røisland må oppklare. Gjerne i Budstikka.

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Kampen om Askerparken

00:00
/
00:00